Facebook

Defektní - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu defektní.

Význam: Defektní se vztahuje k něčemu, co je poškozené nebo selhává. Označuje něco, co není v pořádku nebo funguje tak, jak by mělo.

poškozený

Osoba nebo věc, která utrpěla škodu nebo újmu v důsledku druhé osoby nebo události.

porušený

Porušený znamená narušený, porušený nebo nedodržený. Označuje, že něco bylo porušeno nebo špatně.

vadný

Vadný znamená nefunkční nebo neodpovídající standardu nebo normě.

kazový

Kazový je adjektivum označující něco, co se týká kazu, nebo nečistoty.

závadný

Závadný je něco, co je škodlivé, nebezpečné nebo špatné.

nedostatečný

Nedostatečný: nedostačující, nepostačující; málo úspěšný, neúplný.

neúplný

Neúplný znamená nedokončený, nedostatečný nebo nedokonalý.

dokonalý

Dokonalý = dokonalé, úplné, bezchybné, dokončené. Splňující nejvyšší standardy kvality.

ideální

Ideální znamená dokonalý, ideální stav, který je nejlepší ze všech možných.

Podobná synonyma

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který nevyhovuje technickým, bezpečnostním nebo jiným požadavkům kladeným na jeho kvalitu.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

neúplný (verš)

Neúplný je něco, co není úplné, nedokončené nebo neúplné.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.