Facebook

Nevyhovující (výsledek) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nevyhovující (výsledek).

Význam: Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

záporný

Záporný je protiklad pozitivního, jedná se o mínusovou hodnotu, odpovídající ztrátě nebo škodě.

nepříznivý

Nepříznivý: nevýhodný, neblahý, neprospěšný, nevhodný, nevýhodný, neúprosný.

odmítavý

Odmítavý: odmítnutí, odpor, překážka, proti něčemu se postavit, nesouhlas.

kladný

Kladný je pozitivní, dobrý, příznivý nebo úspěšný.

pozitivní

Pozitivní znamená věci, které jsou příznivé nebo se vyvíjejí dobře, jako je optimismus, radost nebo zdraví.

nepřátelský (postoj)

Nepřátelský postoj je postoj, který se vyznačuje hostilitou, odmítavostí a nevraživostí k něčemu nebo někomu.

nežádoucí

Nežádoucí je to, co se nehodí, nebo co se nepožaduje.

Podobná synonyma

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

postoj

Postoj je osobní názor, smýšlení nebo stanovisko k určitému tématu nebo situaci.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

kladný výsledek

Kladný výsledek je výsledek, který je pozitivní, tj. jeho hodnota je vyšší nebo alespoň rovná nule.

nepřátelsky

Nepřátelsky znamená s agresemi a vůči nepříteli, v nesouhlasu, odporu nebo vzájemném boji.

nepřátelský

Odtažitý, nedůvěřivý, protivný; přístup nebo činnost zaměřená proti někomu nebo něčemu.

uctivý (postoj)

Uctivost je postoj respektu k ostatním, který se odráží v chování a slovech. Je to způsob, jak se projevit úctu a úroveň respektu k ostatním.

postoj (tělocvičný)

Postoj je držení těla ve stoje, v tělocvičně je to správný postoj těla, který je nutný pro provádění cvičení a udržení dobrého zdraví.

kladný (výsledek)

Kladný je pozitivní výsledek, pozitivní hodnocení nebo událost.

postoj (uvolněný)

Postoj je způsob myšlení a jednání, který je volný, pozitivní a neformální, který vychází ze smířlivého přístupu k životu.