Facebook

Mladík - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu mladík.

Význam: Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

palice

Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

výrostek

Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hrubián

Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

neotesanec

Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

nevychovanec

Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

mládenec

Mládenec je muž ve věku kolem 18-30 let, obvykle nezadaný, který je v přechodném období mezi klukem a mužem.

hoch

Hoch je výraz pro mladého chlapce nebo muže. Znamená to „mladý muž“ nebo „mladý chlapec“.

chlapec

Chlapec je obecný termín pro označení mladšího chlapce, mladého muže nebo chlapce ve věku od narození do puberty.

jinoch

Jinoch je mladý muž, který ještě nedosáhl plnoletosti.

stařec

Starý člověk, obvykle se zkušenostmi a moudrostí, který je autoritou ve svém oboru nebo ve společnosti.

mlaďoch

Mlaďoch je slangové označení pro mladého člověka, často ve věku od 12 do 24 let.

holobrádek

Holobrádek je označení pro muže, který není provdaný, není ani ve vztahu.

Podobná synonyma

penis

Penis je mužský pohlavní úd, který produkuje sperma a poskytuje užitečnou funkci v oblasti sexuálního života.

velký

Velký znamená patřit mezi největší, nebo být vysoký, široký, těžký, důležitý nebo mít velký vliv.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

příliš velký

Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.

velký pes

Velký pes je obecně definován jako psí plemeno s výškou nad 22 palců (56 cm) v ramenou.

pomník (velký)

Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

umřít (stařec)

Umřít pro stařec znamená ukončit svůj život, který byl naplněn láskou, zkušenostmi a vyrovnaností.

velký pán

Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.

bystrý (chlapec)

Bystrý chlapec je inteligentní, pozorný a soustředěný; vyvážený, s dobrými schopnostmi učení a pozorností k detailům.

velký dům

Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.