Facebook

Velký dům - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu velký dům.

Význam: Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.

reprezentativní budova

Reprezentativní budova je reprezentativní stavba, která je vybudována jako symbol úspěchu, autority nebo prestiže.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

vila

Vila je nadpřirozená bytost v lidové mytologii, která obývá lesní a vodní oblasti a spravuje přírodu.

Podobná synonyma

budova

Budova je stavba nebo struktura, která je obvykle postavena pro bydlení, kancelářské účely nebo obchodní účely.

část

Část je část celku, oddíl nebo části, které se skládají z více součástí.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

budova (školní)

Budova je stavba sloužící k obytným nebo pracovním účelům, například škola, kancelář, obchod nebo domácnost.

střední část (soutěže)

Střední část obvykle zahrnuje bodování nebo pokusy vyřešit úkoly konkrétního soutěže.

část plochy (ozdoba)

Část plochy je ozdobný prvek, který se používá pro vytváření vzhledu a dekorace.

budova parlamentu

Budova parlamentu je veřejná stavba, kde se schází a odhlasují zákony a politické rozhodnutí.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

správce hradu

Správce hradu je osoba, která řídí chod a provoz hradu, zajišťuje bezpečnost a pečuje o historické artefakty.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.