Facebook

Pomník (velký) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu pomník (velký).

Význam: Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

velkolepé dílo

Velkolepé dílo je úžasné umělecké dílo, které je dokonalé v provedení, nápaditosti a odvaze.

Podobná synonyma

kazit (čí dílo)

Kazit znamená poškodit nebo zhoršit kvalitu nebo stav něčeho.

komické dílo

Komické dílo je dílo (film, kniha, pořad, atd.) s humornými prvky, které se snaží vyvolat u diváků smích.

neúplné dílo

Neúplné dílo je dílo, které není úplné, neboť se jedná o dílo, jehož autor ho nedokončil, či je v nedostatečném stavu.

dílo

Dílo je výtvor člověka, který má význam, cíl nebo účel. Může to být umělecké dílo, technická vynález nebo konkrétní činnost.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

sestavovat (dílo)

Sestavovat znamená spojovat jednotlivé části dohromady, aby bylo možné vytvořit celek.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

dovršit (dílo)

Dokončit, splnit, ukončit, uzavřít (dílo).

důlní dílo

Důlní dílo je technická stavba veřejného nebo soukromého charakteru sloužící k těžbě a zpracování surovin.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

velkolepě

Velkolepé: velkolepý, bohatý, nádherný, pompézní, honosný; přehnaně, extravagantně velkolepý.

literární dílo

Literární dílo je umělecky zpracovaný text, který má myšlenku, vypráví příběh či sděluje názory.

dílo (umělecké)

Umělecké dílo je výtvor člověka, který vyjadřuje kreativní myšlenky, nápady a názory.

dokonat (dílo)

Dokonat znamená dovést něco do konce, dokončit, dovršit či splnit.

vznikat (dílo)

Vznikat znamená vytvářet, stvořit nebo dokončit něco, co dříve neexistovalo.

klasické dílo

Klasické dílo je dílo uznávané jako významné umělecké dílo nebo jako vlivný vědecký nebo literární text.