Facebook

Chlapec - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu chlapec.

Význam: Chlapec je obecný termín pro označení mladšího chlapce, mladého muže nebo chlapce ve věku od narození do puberty.

hoch

Hoch je slangové slovo pro mladého muže nebo chlapce, obvykle chápaného jako synonymum pro slovo chlapec.

mladík

Mladík je označení pro muže ve věku od 16 do 30 let.

mládenec

Mládenec je mladý muž, obvykle ve věku mezi dospíváním a dospělostí.

kluk

Kluk je výraz pro mladého chlapce, obvykle ve věku od 5 do 15 let.

jinoch

Jinoch je označení pro mládež ve věku od 15 do 19 let.

vrstevník

Vrstevník je osoba ve stejném věku nebo ve stejném sociálním postavení jako druhý člověk.

druh

Druh je termín, který označuje skupinu organismů, které mají podobné vlastnosti a schopnosti a které se navzájem mohou křížit.

kolega

Kolega je někdo, koho znáte a s kým máte společné úkoly nebo cíle. Jde o osobu, se kterou se můžete spojit a společně pracovat.

kamarád

Kamarád je osoba, se kterou sdílíte úzký vztah plný důvěry a porozumění. Je to někdo, kdo vám pomůže v dobrém i špatném a na něm se můžete spolehnout.

manžel

Manžel je osoba, která se zavázala k trvalému a věrnému partnerství s druhou osobou.

syn

Syn je v rodině dítě, které je otcovým potomkem. Je to synonymum pro slovo "potomek".

muž

Muž je pohlavní identita, označující člověka jako biologického jedince se specifickými fyziologickými a psychologickými vlastnostmi.

milý

Milý je přívětivý, laskavý a pozorný vůči druhým a předvádí upřímnou náklonnost.

milenec

Milenec je někdo, kdo má jedinečný, intenzivní a romantický vztah k jiné osobě.

stařec

Starý člověk, obvykle se zkušenostmi a moudrostí, který je autoritou ve svém oboru nebo ve společnosti.

mlaďoch

Mlaďoch je slangové označení pro mladého člověka, často ve věku od 12 do 24 let.

holobrádek

Holobrádek je označení pro muže, který není provdaný, není ani ve vztahu.

Podobná synonyma

manžel (bývalý)

Manžel (bývalý) je osoba, která byla kdysi s druhým ve validním manželském vztahu, ale jejich manželství bylo ukončeno.

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.

neduživý (stařec)

Neduživý (stařec) je někdo, kdo trpí fyzickou či duševní slabostí a postupně se zhoršuje.

druh (botanický)

Druh je taxonomická jednotka, která se používá pro rozlišení jedinců stejného druhu. Znamená to, že všichni jedinci stejného druhu mají stejné genetické vlastnosti.

umřít (stařec)

Umřít pro stařec znamená ukončit svůj život, který byl naplněn láskou, zkušenostmi a vyrovnaností.

vzorný (manžel)

Vzorný manžel je osoba, která se chová s respektem, úctou a láskou k druhému partnerovi. Je odpovědný, pozorný a pomáhá svému partnerovi.

nevyspělý (mladík)

Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

druh zboží

Druh zboží je typ nebo kategorie produktu. Označuje specifický typ výrobku, který je prodáván v obchodech.

druh vojska

Druh vojska je specifické označení pro jednotlivé části ozbrojených sil, jako je armáda, námořnictvo a letectvo.

druh krmného hrachu

Druh krmného hrachu je druh obiloviny, která je běžně používána jako krmivo pro hospodářská zvířata.

bujný (kluk)

Bujný znamená bohatý, hojný, bohatý a nadměrný. Označuje se to také jako hojnost, bohatství a opulentnost.