Facebook

Hůl - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu hůl.

Význam: Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

tyč

Tyč je dlouhá, tenká část tělesa, obvykle kruhováho průřezu, kterou lze využít jako nosnou konstrukci nebo jako držák.

klacek

Klacek je malý kus dřeva nebo kovu, který se používá jako podpěra nebo zvedací nástroj.

berla

Berla je staroslověnské slovo pro věž, která byla postavena na ochranu města nebo hradu. Věž se často používala k pozorování a obraně.

hokejka

Hokejka je krátká hůl, která se používá k hraní hokeje. Je dlouhá mezi 45 a 60 cm a má na konci plochu, která se používá k přihrávání a střelbě puků.

špacírka

Špacírka je tradiční český pokrm z kuřecího masa, rýže, mrkve a cibule.

čekan

Čekan je nástroj používaný pro kopání, sekání a drcení. Je dlouhý a má hrot na jednom konci.

čagan

Čagan je starobylé obyčejné slovo pro sladkou čokoládovou polevu.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

palice

Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

výrostek

Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hrubián

Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

neotesanec

Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

nevychovanec

Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

Podobná synonyma

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

velký

Velký znamená impozantní, obrovský, ohromující, momentálně největší, významný.

velký tvor

Velký tvor je obecně termín pro živočicha, jenž je velkého rozměru nebo má obří sílu.

velký hlupák

Velký hlupák je osoba, která je nezodpovědná, nevzdělaná a nezkušená a často dělá hloupá rozhodnutí.

příliš velký

Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

penis

Penis je mužský pohlavní orgán, který slouží k pohlavní aktivitě a produkování spermií.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

velký dobrák

Velký dobrák je člověk, který se chová k lidem s láskou a úctou; jeho činy jsou ochotou pomoci druhým a vyzařuje přátelskou energii.

velký pán

Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.

velký svět

Velký svět je metafora pro složitost, rozmanitost a různorodost lidského života.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.