Facebook

Hrubián - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu hrubián.

Význam: Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hrubec

Hrubec označuje nedbalost, nezkušenost nebo neschopnost a je často používán k charakterizování nedbalého nebo špatného provedení činnosti.

grobián

Grobián je starobylé slovo pro násilníka. Odkazuje na někoho, kdo je brutální, agresivní a násilnický.

pacholek

Pacholek je hanlivé označení pro muže mladšího věku, který se chová nezodpovědně a nezralým způsobem.

klacek

Klacek je malý dřevěný předmět, který se obvykle používá jako nástroj k úpravě dřeva nebo jiných materiálů.

otevřhuba

Otevřhuba je slovo, které se používá pro popsání člověka, který je otevřený, zvídavý a přijímá nové myšlenky, nápady a postoje.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

palice

Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

výrostek

Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

neotesanec

Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

nevychovanec

Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

Podobná synonyma

penis

Penis je pohlavní orgán mužského těla, který se používá k pohlavnímu styku a k uvolnění spermatu.

velký

Velký znamená obrovský, nadprůměrně velký nebo významný. Může také znamenat velmi důležité nebo významné.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.

pomník (velký)

Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

velký zájem <o co>

Velký zájem je silná touha po něčem, co si člověk velmi přeje.

velký hlupák

Velký hlupák je osoba, která je nezodpovědná, nevzdělaná a nezkušená a často dělá hloupá rozhodnutí.

hřebík (velký)

Hřebík (velký) je dlouhé, kovové předmět, který se používá k uchopení a ukotvení jiných předmětů.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

velký svět

Velký svět je metafora pro složitost, rozmanitost a různorodost lidského života.