Facebook

Strach (velký) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu strach (velký).

Význam: Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

bázeň

Bázeň je silný strach, úzkost a pocit nesmírného respektu a úcty.

děs

Děs je silný vnitřní strach, hrůza nebo úzkost, která vzniká z neznámého nebo nevyzpytatelného.

zděšení

Silný a nepříjemný pocit hrůzy, úžasu nebo strachu.

něco strašného

Něco strašného je něco, co je hrozné, nepříjemné a obtížné pro člověka zažít.

hrozná událost (válka)

Hrozná událost je obecně označována jako válka, která je způsobena nebo vyvolána bojem mezi dvěma nebo více stranami.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

mnoho

Mnoho znamená velké množství nebo počet; je to opak slova málo.

moc

Moc je síla nebo vliv jednotlivce nebo skupiny, kterou mají k dosažení svých cílů.

strašně

Strašně: velmi silné, intenzivní, silné, vážné, velmi závažné, silné, velmi vážné.

strašlivě

Strašlivě znamená velmi, extrémně, hrozně, příšerně.

hrůzně

Hrůzně znamená strašně, děsivě, děsivým způsobem; vyjadřuje úžas, odpor nebo strach.

Podobná synonyma

partyzánská válka

Partyzánská válka je označení pro boje, které se odehrávají mimo oficiální bojiště, prováděné nepravidelnými jednotkami.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

vypuknout (válka)

Vypuknout znamená začít, obvykle násilně, např. válka.

drobná válka

Drobná válka je označení pro ozbrojený konflikt, který nezahrnoval velké armády a nevedl ke změně politického uspořádání.

ohromně

Ohromně: nesmírně; obrovský; velkolepý; obdivuhodný; vynikající; báječný.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

válka

Válka je ozbrojený konflikt mezi státy nebo národy a jejich spojenci, který má za cíl ovládnout druhou stranu.

křižácký (válka)

Křižácké války byly série vojenských kampaní z 11. století, které byly vedeny evropskými křesťany ve snaze osvobodit Svatou zemi.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

něco přes půl aru

Něco přes půl aru je kolokvialismus pro množství, které není přesně určené, ale je vyšší než polovina aru.

rušivá událost

Rušivá událost je nepředvídatelná situace, která má za následek narušení normálního chodu nebo průběhu věci.

vzniknout (válka)

Vzniknout ve vztahu k válce znamená začít existovat, vznést se, vyvinout se.

událost (smutná)

Událost je nečekaná situace, která je obvykle nepříjemná nebo smutná.

něco

Něco je pojem pro to, co je nejasné, neurčité nebo se vymyká definici.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

přebírat (něco cizího)

Přebírat znamená vzít na sebe odpovědnost, zmocnit se a převzít něco cizího.