Facebook

Strach (velký) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu strach (velký).

Význam: Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

bázeň

Bázeň je silný strach, úzkost a pocit nesmírného respektu a úcty.

děs

Děs je silný vnitřní strach, hrůza nebo úzkost, která vzniká z neznámého nebo nevyzpytatelného.

zděšení

Silný a nepříjemný pocit hrůzy, úžasu nebo strachu.

něco strašného

Něco strašného je něco, co je hrozné, nepříjemné a obtížné pro člověka zažít.

hrozná událost (válka)

Hrozná událost je obecně označována jako válka, která je způsobena nebo vyvolána bojem mezi dvěma nebo více stranami.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

mnoho

Mnoho znamená velké množství nebo počet; je to opak slova málo.

moc

Moc je síla nebo vliv jednotlivce nebo skupiny, kterou mají k dosažení svých cílů.

strašně

Strašně: velmi silné, intenzivní, silné, vážné, velmi závažné, silné, velmi vážné.

strašlivě

Strašlivě znamená velmi, extrémně, hrozně, příšerně.

hrůzně

Hrůzně znamená strašně, děsivě, děsivým způsobem; vyjadřuje úžas, odpor nebo strach.

Podobná synonyma

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

blížit se (válka)

Blížit se znamená, že mezi dvěma stranami se zvyšuje napětí a hrozí vypuknutí války.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

množství

Množství je počet něčeho, nebo velikost něčeho měřená číslem.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

drobná válka

Drobná válka je označení pro ozbrojený konflikt, který je méně intenzivní než válka a ve kterém nejsou zapojeny velké síly.

ohromně

Ohromně: nesmírně; obrovský; velkolepý; obdivuhodný; vynikající; báječný.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

něco nového

Nový, dosud nepoznaný nebo zatím nevídaný.

něco

Něco je pojem pro to, co je nejasné, neurčité nebo se vymyká definici.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

událost

Událost je skutečnost, která se stane nebo se stala, a má nějaký vliv na okolí nebo na situaci.

událost (smutná)

Událost je nečekaná situace, která je obvykle nepříjemná nebo smutná.

křižácký (válka)

Křižácké války byly série vojenských kampaní z 11. století, které byly vedeny evropskými křesťany ve snaze osvobodit Svatou zemi.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.