Facebook

Výrostek - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu výrostek.

Význam: Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

palice

Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

hrubián

Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

neotesanec

Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

nevychovanec

Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

mládenec

Mládenec je muž ve věku 18-30 let, který je obvykle bezdětný, nezadaný a nezkušený.

jinoch

Jinoch je označení mladého muže ve věku 15 až 25 let, který ještě není plnoletý.

pubescent

Pubescent je výraz pro dospívajícího člověka, který se nachází mezi dětstvím a dospělostí.

Podobná synonyma

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

příliš velký

Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

penis

Penis je mužský pohlavní orgán, který slouží k přenosu spermatu a také k rozkoši.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

velký dobrák

Velký dobrák je člověk, který se chová k lidem s láskou a úctou; jeho činy jsou ochotou pomoci druhým a vyzařuje přátelskou energii.

velký

Velký znamená impozantní, veliký, významný nebo bohatý.

hřebík (velký)

Hřebík (velký) je dlouhé, kovové předmět, který se používá k uchopení a ukotvení jiných předmětů.

velký dům

Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.

pomník (velký)

Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

nevyspělý (mladík)

Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

velký svět

Velký svět je metafora pro složitost, rozmanitost a různorodost lidského života.

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.