Facebook

Výrostek - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu výrostek.

Význam: Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

palice

Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

hrubián

Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

neotesanec

Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

nevychovanec

Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

mládenec

Mládenec je muž ve věku 18-30 let, který je obvykle bezdětný, nezadaný a nezkušený.

jinoch

Jinoch je označení mladého muže ve věku 15 až 25 let, který ještě není plnoletý.

pubescent

Pubescent je výraz pro dospívajícího člověka, který se nachází mezi dětstvím a dospělostí.

Podobná synonyma

penis

Penis je mužský pohlavní orgán, který slouží k přenosu spermatu a také k rozkoši.

příliš velký

Příliš velký znamená příliš velký pro daný účel, příliš velký pro danou situaci nebo příliš velký pro danou osobu.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

velký

Velký znamená větší, bohatší a mohutnější než obvykle. Může se týkat velikosti, množství nebo významu.

hřebík (velký)

Hřebík (velký) je dlouhé, kovové předmět, který se používá k uchopení a ukotvení jiných předmětů.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

pomník (velký)

Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

velký pes

Velký pes je obecně definován jako psí plemeno s výškou nad 22 palců (56 cm) v ramenou.

velký dům

Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.