Facebook

Neduživý (stařec) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu neduživý (stařec).

Význam: Neduživý (stařec) je někdo, kdo trpí fyzickou či duševní slabostí a postupně se zhoršuje.

chabý

Chabý znamená slabý nebo nedostatečný, obvykle popisující intenzitu nebo úroveň.

nedokrevný

Nedokrevný je přívlastek označující bezkrvnost, nedostatek krevního oběhu, nebo stav, kdy je krev odstraněna.

slabý

Slabý znamená nedostatečný, oslabený, slabý v síle, nedostatečný v množství nebo intenzitě.

churavý

Churavý je používán pro označení stavu, který má zdravotní důsledky, jako je slabost, únava a oslabení.

malátný

Malátný znamená unavený, vyčerpaný, slabý a bez energie.

blikavý (žárovka)

Blikavý znamená, že žárovka svítí nepravidelně, často s rychlými změnami jasu.

Podobná synonyma

blikavý

Blikavý je odvozený od slova blikání a označuje vzhled, kdy se něco rychle mění nebo mává světlem.

slabý (paměť)

Slabý znamená oslabený nebo neúčinný, obvykle použitý k popisu síly, intenzity nebo schopnosti.

rozzářit se (žárovka)

Rozzářit se znamená rozsvítit se jako žárovka.