Facebook

Nezdárný (chlapec) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nezdárný (chlapec).

Význam: Nezdárný chlapec je nesmělý, nenápadný a zdrženlivý. Nedává najevo své emoce a často bývá přehlížen.

nepodařený (vtip)

Nepodařený vtip je vtip, který nevyvolá smích, případně jej někdo pochopí jinak než měl být pochopen.

nezdařený

Nezdařený se vztahuje k úspěchu, který nebyl dosažen. Označuje selhání, neúspěch či zklamání.

nezdařilý

Nezdařilý: neúspěšný, neúspěch, neúspěch, neúspěch, neplnění očekávání.

povedený

Povedený = úspěšný, dobrý, kvalitní, zdařilý, velmi uspokojivý, chvályhodný.

znetvořený

Znetvořený - mít změněnou původní podobu; deformovaný; zdeformovaný.

degenerovaný (tvor)

Degenerovaný tvor je jedinec, který se od svého původního typu liší fyziologicky, anatomicky nebo morfologicky a má méně vývojově vyspělé rysy.

neposlušný

Neposlušný je ten, kdo neuposlechne příkazy, nerespektuje autoritu a odmítá se řídit.

Podobná synonyma

vtip

Vtip je výmysl, který má za účel udělat diváka smíchy. Je to poznámka nebo hříčka, která je obvykle zaměřena na jeden motiv a má za účel vyvolat úsměv.

tvor

Tvor je živočich, který se vyskytuje na všech kontinentech, s obrovským množstvím druhů a variací. Mají schopnost růst a měnit se podle okolního prostředí.

živý tvor

Živý tvor je organismus, který je schopen pohybu a obvykle vykazuje určité funkce jako je dýchání, trávení a reprodukce.

říkat (vtip)

Říkat znamená říci něco jinému člověku, často s humorem, aby vyvolalo zábavu nebo pobavení.

obojpohlavní (tvor)

Obojpohlavní (tvor) je organismus, který má obě pohlavní pohlaví a schopnost samoplodnosti.

nevinný (vtip)

Nevinný vtip je vtip, který je často nevinný a nezpůsobí nikomu škodu, je obvykle vtipný a příjemný.

šeredný tvor

Šeredný tvor je vyobrazení nebo postava, která vyvolává hrůzu nebo odpor.

povrchní (vtip)

Povrchní se obvykle používá pro popis někoho, kdo nemá zájem o hlubší pochopení věcí, jen se zajímá o vnější záležitosti.

vyčichnout (vtip)

Vyčichnout znamená být schopným rozpoznat něco intuitivně nebo bez zjevného důvodu.

nepodařený

Neúspěšný, nezdárný; nezdařený, neprovedený s očekávaným neúspěchem.

otřepaný (vtip)

Otřepaný je používaný pro vtipy, které se často opakují a jsou obecně známé.

šťavnatý (vtip)

Šťavnatý znamená vtipný, který je okořeněný nečekaným překvapením.

velký tvor

Velký tvor je obecně termín pro živočicha, jenž je velkého rozměru nebo má obří sílu.

vyčpět (vtip)

Vyčpět se dá použít pro označení vyčerpání něčí trpělivosti či něčího výkonu. Je to také výraz pro vyčerpání něčího smíchu, když se na něco směje.