Facebook

Nevychovanec - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nevychovanec.

Význam: Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

palice

Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

výrostek

Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hrubián

Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

neotesanec

Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

grobián

Grobián je zdrobnělina pro drobnou lidskou postavu s proporcemi malého dítěte.

Podobná synonyma

velký

Velký znamená "větší než běžné" nebo "větší než obvyklé". Může být použito pro popis velikosti, počtu nebo intenzity.

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.

penis

Penis je pohlavní orgán mužů, který slouží k vylučování a oplodnění pohlavního partnera.

hřebík (velký)

Hřebík (velký) je dlouhé, kovové předmět, který se používá k uchopení a ukotvení jiných předmětů.

nevyspělý (mladík)

Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

velký hlupák

Velký hlupák je osoba, která je nezodpovědná, nevzdělaná a nezkušená a často dělá hloupá rozhodnutí.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

velký pes

Velký pes je obecně definován jako psí plemeno s výškou nad 22 palců (56 cm) v ramenou.

velký dům

Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.

velký tvor

Velký tvor je obecně termín pro živočicha, jenž je velkého rozměru nebo má obří sílu.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.