Facebook

Neotesanec - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu neotesanec.

Význam: Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

palice

Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

výrostek

Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hrubián

Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

nevychovanec

Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

nemotora

Nemotor je vůz, který pohání ruční síla nebo větrná energie, jako jsou kola na kolečkových bruslích, koloběžky, in-line brusle nebo skateboardy.

grobián

Grobián je staré české slovo pro "nezbedné dítě", které je známé pro svůj "špatný chov".

hrubec

Hrubec je nedbalost, neodbornost či neúslužnost při zpracovávání něčeho.

Podobná synonyma

velký

Velký se obvykle používá k popisu něčeho, co je větší než běžné, má větší velikost, množství nebo intenzitu.

penis

Penis je pohlavní orgán mužského těla, který se používá k pohlavnímu styku a k uvolnění spermatu.

hřebík (velký)

Hřebík (velký) je dlouhé, kovové předmět, který se používá k uchopení a ukotvení jiných předmětů.

pomník (velký)

Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

velký dům

Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.

velký zájem <o co>

Velký zájem je silná touha po něčem, co si člověk velmi přeje.

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.