Facebook

Neotesanec - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu neotesanec.

Význam: Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

palice

Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

výrostek

Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hrubián

Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

nevychovanec

Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

nemotora

Nemotor je vůz, který pohání ruční síla nebo větrná energie, jako jsou kola na kolečkových bruslích, koloběžky, in-line brusle nebo skateboardy.

grobián

Grobián je staré české slovo pro "nezbedné dítě", které je známé pro svůj "špatný chov".

hrubec

Hrubec je nedbalost, neodbornost či neúslužnost při zpracovávání něčeho.

Podobná synonyma

penis

Penis je pohlavní úd muže, který je zodpovědný za pohlavní styk a jehož funkce je uvolňování spermií.

velký

Velký znamená mohutný, obrovský, nadměrný nebo velmi rozsáhlý.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

velký svět

Velký svět je metafora pro složitost, rozmanitost a různorodost lidského života.

velký dobrák

Velký dobrák je člověk, který se chová k lidem s láskou a úctou; jeho činy jsou ochotou pomoci druhým a vyzařuje přátelskou energii.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

dosti velký

Dosti velký znamená "velmi velký", "velmi rozsáhlý" nebo "velmi zřetelný".

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.

velký hlupák

Velký hlupák je osoba, která je nezodpovědná, nevzdělaná a nezkušená a často dělá hloupá rozhodnutí.

příliš velký

Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

velký pán

Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.

nevyspělý (mladík)

Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

velký tvor

Velký tvor je obecně termín pro živočicha, jenž je velkého rozměru nebo má obří sílu.