Facebook

Palice - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu palice.

Význam: Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

výrostek

Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hrubián

Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

neotesanec

Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

nevychovanec

Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

klacek

Klacek je krátký kus dřeva nebo jiného materiálu, který slouží k různým účelům, např. k mletí, odstraňování nečistot nebo jako opěrný bod.

květenství (hroznovité)

Květenství (hroznovité) je skupina rostlin s podobnými listy a květy, které obvykle mají tři až devět prstenců. Skupina zahrnuje rostliny jako je vinná réva, jmelí, růže a mnoho dalších.

hlava (tvrdá)

Hlava (tvrdá): fyzický nebo mentální výkon, který vyžaduje odvahu a odhodlání při čelení náročným situacím.

kebule

Kebule je slangové označení pro počítač, zejména pro starší a nekvalitní počítače.

kokos

Kokos je tropický ořech se slupkou a vnitřním mléčným jádrem, které se často používá jako potravina nebo dokonce surovina pro mnoho výrobků.

Podobná synonyma

nevyspělý (mladík)

Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

penis

Penis je pohlavní orgán mužů, který je vybaven žilami, které se uvolňují, když dojde k erekci a jeho účelem je zprostředkovat pohlavní styk.

velký pán

Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.

velký dobrák

Velký dobrák je člověk, který se chová k lidem s láskou a úctou; jeho činy jsou ochotou pomoci druhým a vyzařuje přátelskou energii.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

hlava republiky

Hlava republiky je obecný název pro vrchního státního představitele, jako například prezidenta nebo krále.

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

velký

Velký znamená obrovský, mohutný, nesmírný, ohromující, značný, nadprůměrný.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

hlava

Hlava je část těla, která se skládá z mozku a obličeje, které jsou nezbytné pro udržení zdraví a dobrého psychického stavu.

hlava státu

Hlava státu je titul přisuzovaný jednotlivci nebo skupině, která jedná jménem státu. Reprezentuje stát v zahraničí a jeho politické zájmy.

hlava (čeho)

Hlava je vrchol nebo vrcholová část těla, obvykle omezená krkem a obklopená čelistmi a čelistmi.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

velký tvor

Velký tvor je obecně termín pro živočicha, jenž je velkého rozměru nebo má obří sílu.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.