Facebook

Palice - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu palice.

Význam: Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

výrostek

Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

hrubián

Hrubián je přízvisko pro člověka, který je neslušný, hrubý, neuctivý a neohleduplný.

hulvát

Hulvát je nadměrně drzý a neuctivý člověk, který se chová nezdvořile, vulgárně a neslušně.

neotesanec

Neotesanec je někdo, kdo nemá vyšší vzdělání, zkušenosti ani zručnosti.

nevychovanec

Nekáznivý člověk, který nerespektuje autority a zákony, nedoplňuje úkoly, nesplňuje povinnosti a má nedostatek dobrých mravů.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

klacek

Klacek je krátký kus dřeva nebo jiného materiálu, který slouží k různým účelům, např. k mletí, odstraňování nečistot nebo jako opěrný bod.

květenství (hroznovité)

Květenství (hroznovité) je skupina rostlin s podobnými listy a květy, které obvykle mají tři až devět prstenců. Skupina zahrnuje rostliny jako je vinná réva, jmelí, růže a mnoho dalších.

hlava (tvrdá)

Hlava (tvrdá): fyzický nebo mentální výkon, který vyžaduje odvahu a odhodlání při čelení náročným situacím.

kebule

Kebule je slangové označení pro počítač, zejména pro starší a nekvalitní počítače.

kokos

Kokos je tropický ořech se slupkou a vnitřním mléčným jádrem, které se často používá jako potravina nebo dokonce surovina pro mnoho výrobků.

Podobná synonyma

velký

Velký se obvykle používá k popisu velikosti, síly nebo významu. Je to více než běžný nebo obvyklý.

velký zájem <o co>

Velký zájem je silná touha po něčem, co si člověk velmi přeje.

hlava republiky

Hlava republiky je obecný název pro vrchního státního představitele, jako například prezidenta nebo krále.

velký pán

Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.

nevyspělý (mladík)

Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

hlava státu

Hlava státu je titul přisuzovaný jednotlivci nebo skupině, která jedná jménem státu. Reprezentuje stát v zahraničí a jeho politické zájmy.

velký dobrák

Velký dobrák je člověk, který se chová k lidem s láskou a úctou; jeho činy jsou ochotou pomoci druhým a vyzařuje přátelskou energii.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

velký pes

Velký pes je obecně definován jako psí plemeno s výškou nad 22 palců (56 cm) v ramenou.

příliš velký

Příliš velký znamená příliš velký pro daný účel, příliš velký pro danou situaci nebo příliš velký pro danou osobu.

penis

Penis je mužský pohlavní orgán, který se skládá z tzv. šourek, hlavy a kořene. Je to hlavní orgán reprodukce.

dosti velký

Dosti velký znamená "velmi velký", "velmi rozsáhlý" nebo "velmi zřetelný".

hlava

Hlava je vrchní část lidského nebo zvířecího těla, obsahuje mozek a další smyslové orgány.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

květenství

Květenství je obor biologie zabývající se rostlinami, jejichž struktura, biologie a vývoj jsou studovány.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.