Facebook

Neposedný (chlapec) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu neposedný (chlapec).

Význam: Neposedný chlapec je někdo, kdo je hyperaktivní, zvídavý a nedokáže se dlouho soustředit. Často je příliš hlučný a bývá obtížné ho uklidnit.

neklidný (spánek)

Neklidný spánek je stav, kdy se osoba během spánku často probouzí, trpí hlukem nebo silnou potřebou se pohybovat.

vzrušený

Vzrušený vyjadřuje stav nadšení, euforie nebo nadměrného nadšení, napětí, excitace a vzrušení.

pohnutý

Pohnutý vyjadřuje emoce, prožívání a objevy. Znamená vyčerpané, zneklidněné nebo přemýšlivé.

nervózní

Nervózní znamená neklidné, podrážděné, ve stresu a nejisté.

klidný

Klidný je bez potíží, bez rozruchu, bez změn, bez napětí či vášní. Je to stav ticha a pohody.

těkavý

Těkavý se odkazuje na látky, které se snadno odpařují nebo vyparují z tekutin nebo pevných tvarů.

pohyblivý

Pohyblivý znamená schopnost pohybu, pohybovat se nebo se hýbat.

živý

Živý = žijící, oživený, životaschopný; také vzrušující, akční nebo bdělý.

bouřlivý (doba)

Bouřlivý se obvykle používá pro popis turbulentního období s dramatickými událostmi a změnami.

Podobná synonyma

živý organismus

Organismus, který má schopnost růstu, dýchání, učení, přizpůsobování se a reprodukce.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

doba

Doba je okamžik nebo časový úsek, ve kterém se věci dějí nebo se očekává, že se budou dít.

spánek

Spánek je fyziologický stav, který obvykle trvá 6-9 hodin denně a je klíčem k udržení fyzického i psychického zdraví.

krátký spánek (po obědě)

Krátký spánek po obědě je rychlý spánek, který trvá 15-30 minut a je to efektivní způsob získání energie.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

těžká doba

Těžká doba je období plné náročných situací, často s finančními, sociálními či zdravotními důsledky.

neklidný

Neklidný znamená nepokojný, nervózní, napjatý, plný nejistoty nebo nepříjemného očekávání.

organismus (živý)

Organismus je živá bytost, která zahrnuje živé a neživé složky, jako jsou buňky, tkáně, orgány a systémy.

bouřlivý (potlesk)

Bouřlivý potlesk je velmi silná odezva, velmi hlasitý a radostný, s dlouhými a intenzivními aplausem.

bouřlivý

Bouřlivý znamená energický, hlasitý, celý nadšený a nepokojný; bývá používáno pro vyjádření silného emocionálního prožitku.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

moderní (doba)

Moderní doba je období pozdního 19. století až současnosti, charakterizované vysokou technologickou úrovní a rychlou společenskou a kulturní změnou.

minulá doba

Minulá doba je období, které již není současnou realitou, ale jejíž vliv na současnost je stále patrný.

doba vzniku

Doba vzniku je období, kdy se něco vyvinulo, vzniklo nebo se objevilo.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

tvrdý (spánek)

Tvrdý spánek je stav, kdy je člověk spící, ale jeho tělo i mysl jsou úplně uvolněné a nereagují na okolní podněty.

zimní spánek

Zimní spánek je fyziologický stav, kdy zvířata a některé rostliny tráví zimu spánkem, během něhož se jejich metabolizmus zpomalí a potřeba potravy se sníží.

roční doba

Roční doba je perioda času, během níž se pozorují stejné klimatické podmínky. Obvykle se nejčastěji označuje jako jaro, léto, podzim a zima.

dlouhý (doba)

Dlouhý čas je období, které trvá dlouho a někdy se může zdát, jako kdyby nikdy neskončilo.