Facebook

Neposedný (chlapec) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu neposedný (chlapec).

Význam: Neposedný chlapec je někdo, kdo je hyperaktivní, zvídavý a nedokáže se dlouho soustředit. Často je příliš hlučný a bývá obtížné ho uklidnit.

neklidný (spánek)

Neklidný spánek je stav, kdy se osoba během spánku často probouzí, trpí hlukem nebo silnou potřebou se pohybovat.

vzrušený

Vzrušený vyjadřuje stav nadšení, euforie nebo nadměrného nadšení, napětí, excitace a vzrušení.

pohnutý

Pohnutý vyjadřuje emoce, prožívání a objevy. Znamená vyčerpané, zneklidněné nebo přemýšlivé.

nervózní

Nervózní znamená neklidné, podrážděné, ve stresu a nejisté.

klidný

Klidný je bez potíží, bez rozruchu, bez změn, bez napětí či vášní. Je to stav ticha a pohody.

těkavý

Těkavý se odkazuje na látky, které se snadno odpařují nebo vyparují z tekutin nebo pevných tvarů.

pohyblivý

Pohyblivý znamená schopnost pohybu, pohybovat se nebo se hýbat.

živý

Živý = žijící, oživený, životaschopný; také vzrušující, akční nebo bdělý.

bouřlivý (doba)

Bouřlivý se obvykle používá pro popis turbulentního období s dramatickými událostmi a změnami.

Podobná synonyma

neklidný

Neklidný znamená nepokojný, nervózní, napjatý, plný nejistoty nebo nepříjemného očekávání.

minulá doba

Minulá doba je období, které již není současnou realitou, ale jejíž vliv na současnost je stále patrný.

organismus (živý)

Organismus je živá bytost, která zahrnuje živé a neživé složky, jako jsou buňky, tkáně, orgány a systémy.

bouřlivý

Bouřlivý znamená velmi intenzivní a energický, obvykle s hlukem a rozruchem.

živý organismus

Organismus, který má schopnost růstu, dýchání, učení, přizpůsobování se a reprodukce.

doba

Doba je okamžik nebo časový úsek, ve kterém se věci dějí nebo se očekává, že se budou dít.

tvrdý (spánek)

Tvrdý spánek je stav, kdy je člověk spící, ale jeho tělo i mysl jsou úplně uvolněné a nereagují na okolní podněty.

spánek

Spánek je fyziologický stav, který nám umožňuje odpočívat a zároveň regenerovat tělo i mysl.

roční doba

Roční doba je perioda času, během níž se pozorují stejné klimatické podmínky. Obvykle se nejčastěji označuje jako jaro, léto, podzim a zima.

budoucí doba

Budoucí doba je období, které přichází po současnosti a bude charakterizováno změnami ve společnosti, technologii a ekonomice.

těžká doba

Těžká doba je období, kdy se čelí obtížným situacím nebo problémům, které vyžadují oběť a úsilí k jejich překonání.

pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které musí zaměstnanec být na pracovišti a vykonávat svou práci.

klasická doba

Klasická doba je období starověkých uměleckých děl a kultur, které se vyznačovaly vysokou úrovní schopností, myšlení a technik.

doba vzniku

Doba vzniku je období, kdy se něco vyvinulo, vzniklo nebo se objevilo.

moderní (doba)

Moderní doba je období pozdního 19. století až současnosti, charakterizované vysokou technologickou úrovní a rychlou společenskou a kulturní změnou.

bouřlivý (potlesk)

Bouřlivý potlesk je velmi silná odezva, velmi hlasitý a radostný, s dlouhými a intenzivními aplausem.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

přerušovaný (spánek)

Přerušovaný spánek je způsob spánku, při kterém se člověk pravidelně probouzí a opět usíná. Je to způsob, kterým může člověk zlepšit svou úroveň energie a koncentrace.