Facebook

Stařec - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu stařec.

Význam: Starý člověk, obvykle se zkušenostmi a moudrostí, který je autoritou ve svém oboru nebo ve společnosti.

mládenec

Mládenec je muž ve věku kolem 18-30 let, obvykle nezadaný, který je v přechodném období mezi klukem a mužem.

hoch

Hoch je výraz pro mladého chlapce nebo muže. Znamená to „mladý muž“ nebo „mladý chlapec“.

chlapec

Chlapec je obecný termín pro označení mladšího chlapce, mladého muže nebo chlapce ve věku od narození do puberty.

jinoch

Jinoch je mladý muž, který ještě nedosáhl plnoletosti.

mlaďoch

Mlaďoch je slangové označení pro mladého člověka, často ve věku od 12 do 24 let.

holobrádek

Holobrádek je označení pro muže, který není provdaný, není ani ve vztahu.

kmet

Kmet je starobylé označení pro níže postaveného stavu lidí, obvykle těch, kteří žili v zemědělských oblastech a pracovali na půdě.

děd

Děd je osoba v rodině, která je nejstarším žijícím přímým předkem. Často je to otec rodičů nebo babička.

stařík

Stařík je vystupňované označení pro staršího muže, který je obecně ctěn pro jeho zkušenosti a moudrost.

staroch

Staroch je člověk staršího věku, obvykle starší než 65 let.

mladík

Mladík je většinou označení pro muže ve věku od 15 do 25 let. Může být také použito pro označení muže ve věku od 15 do 35 let.

staroušek

Staroušek je člověk staršího věku, jehož věk je obvykle nad 65 let.

děda

Děda je milovaný člen rodiny, obvykle prarodič, který předává moudrost, vypráví příběhy a zajišťuje bezpečí.

dědouš

Dědouš je mezinárodní slangové označení pro dědečka, tedy staršího muže.

dědoušek

Dědoušek je milé přezdívka pro starší muže, obvykle dědečka, která vyjadřuje úctu a lásku.

dědek

Dědek je důstojný, hrdý a milující člověk, který má velkou moudrost a zkušenosti. Je to vznešené označení pro staršího muže.

Podobná synonyma

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.

nevyspělý (mladík)

Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

neposedný (chlapec)

Neposedný chlapec je někdo, kdo je hyperaktivní, zvídavý a nedokáže se dlouho soustředit. Často je příliš hlučný a bývá obtížné ho uklidnit.

bystrý (chlapec)

Bystrý chlapec je inteligentní, pozorný a soustředěný; vyvážený, s dobrými schopnostmi učení a pozorností k detailům.

nezdárný (chlapec)

Nezdárný chlapec je nesmělý, nenápadný a zdrženlivý. Nedává najevo své emoce a často bývá přehlížen.

hodný (chlapec)

Hodný je chlapec, který se chová slušně, je laskavý, milý, nápomocný a starostlivý.