Facebook

Hoch - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu hoch.

Význam: Hoch je výraz pro mladého chlapce nebo muže. Znamená to „mladý muž“ nebo „mladý chlapec“.

chlapec

Chlapec je mladý muž ve věku od několika let do puberty nebo adolescence.

mladík

Mladík je označení pro mladého muže ve věku od puberty do dospělosti.

mládenec

Mládenec je muž ve věku mezi dospíváním a dospělostí, obvykle ve věku od 15 do 25 let.

kluk

Kluk je termín používaný pro označení chlapce, který se zpravidla nachází ve fázi mezi dítětem a dospělým.

hošan

Hošan je staročeské označení pro člověka, který má zdravý rozum a silnou vůli. Často je používáno jako pochvala.

milý

Milý je přívětivý, laskavý, příjemný a přátelský. Představuje toho, kdo je ohleduplný, pečlivý a upřímný.

milenec

Milenec je osoba, která je milovaná a vzájemně se miluje s jinou osobou.

muž

Muž je označení pro dospělého jedince druhu Homo sapiens, který má pohlaví mužské.

jinoch

Jinoch je mladý muž, který ještě nedosáhl plnoletosti.

stařec

Starý člověk, obvykle se zkušenostmi a moudrostí, který je autoritou ve svém oboru nebo ve společnosti.

mlaďoch

Mlaďoch je slangové označení pro mladého člověka, často ve věku od 12 do 24 let.

holobrádek

Holobrádek je označení pro muže, který není provdaný, není ani ve vztahu.

Podobná synonyma

bujný (kluk)

Bujný znamená bohatý, hojný, bohatý a nadměrný. Označuje se to také jako hojnost, bohatství a opulentnost.

umřít (stařec)

Umřít pro stařec znamená ukončit svůj život, který byl naplněn láskou, zkušenostmi a vyrovnaností.

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

neposedný (chlapec)

Neposedný chlapec je někdo, kdo je hyperaktivní, zvídavý a nedokáže se dlouho soustředit. Často je příliš hlučný a bývá obtížné ho uklidnit.

nezdárný (chlapec)

Nezdárný chlapec je nesmělý, nenápadný a zdrženlivý. Nedává najevo své emoce a často bývá přehlížen.

bystrý (chlapec)

Bystrý chlapec je inteligentní, pozorný a soustředěný; vyvážený, s dobrými schopnostmi učení a pozorností k detailům.

hodný (chlapec)

Hodný je chlapec, který se chová slušně, je laskavý, milý, nápomocný a starostlivý.

neduživý (stařec)

Neduživý (stařec) je někdo, kdo trpí fyzickou či duševní slabostí a postupně se zhoršuje.

nevyspělý (mladík)

Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.