Facebook

Málo - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu málo.

Význam: Málo je synonymum pro malou nebo minimální míru. Může představovat množství, úroveň nebo počet.

trochu

Trochu se vztahuje k malému množství čehokoli; může to být čas, peníze, energie atd.

nemnoho

Nemnoho = malé množství, nevelké množství; ne moc, ale něco.

nepříliš

Nepříliš znamená "ne příliš, ne zcela, mírně, nijak zvlášť".

nevalně

Neúspěšně, nedostatečně; nevalný je používán pro označení čehož/kohož, co/kdo je nedostatečný nebo slabý.

poněkud

Poněkud znamená něco mezi málem a dostatečně, obvykle používané jako mírné zlepšení.

poskrovnu

Poskrovnu znamená s obezřetností a šetřením, tj. činit cokoliv s minimálním množstvím úsilí či nákladů.

hodně

Hodně je velké množství, často udávající míru nebo míru intenzity. Označuje něco, co je mnohem více než obvykle, nebo je to obecné slovo pro výraznou nebo velkou míru.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, obvykle více než dost. Je to pojem, který se používá pro označení většího počtu nebo míry.

krátce

Krátce: krátce = kuře, stručně, ve zkratce.

brzy

Brzy znamená rychle nebo už brzy, často se používá pro označení blízkého času.

zřídka

Zřídka znamená vzácně nebo výjimečně; jedná se o opak často.

dlouho

Dlouho: trvání, délka času, vytrvalost.

často

Často se používá pro označení četnosti nebo výskytu něčeho. Znamená to "často" nebo "opakovaně".

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

nesmírně

Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

velmi

Velmi je adverbiální slovo, které znamená "velmi moc" nebo "velmi silně".

velice

Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

tuze

Tuze je velmi silné slovo pro vyjádření intenzivního pocitu, např. radosti, úžasu, obdivu, nadšení, vzteku nebo odporu.

Podobná synonyma

nalít (trochu)

Nalít znamená přelít tekutinu z jednoho místa do druhého.

zamíchat (trochu)

Míchat směs různých složek, aby se spojily nebo promíchaly.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

brzy - brzy

Brzy znamená blízko času, rychle nebo v krátké době.

rozhněvat (trochu)

Rozhněvat se znamená mít vztek, být vytočený nebo naštvaný.

vysypat (trochu)

Vysypat znamená vyhodit nebo vylít něco z něčeho jako například vysypat obsah skříně.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

zhubnout (trochu)

Zhubnout znamená snížit hmotnost, získat lepší postavu a zdraví tím, že se cvičí a jí zdravě.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

skrčený (trochu)

Skrčený znamená zkrácený, užší nebo zmenšený; obvykle se používá pro popis postoje, pohybu nebo velikosti.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

rozzlobený (trochu)

Rozzlobený = naštvaný, rozčilený, zuřivý, ve vzteku.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

sedět <kde> (dlouho)

Stát nebo ležet po dlouhou dobu v jednom místě.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

pustit (trochu)

Dovolit něco, aby se stalo, nebo někomu umožnit něco udělat.

zmáčknout (trochu)

Stisknout/tlakovat rychle; zatlačit/přitisknout.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

trochu třít

Tření je fyzikální jev, při kterém se dvě tělesa otáčejí proti sobě, aby se vzájemně zpomalila nebo zabránila pohybu.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.