Facebook

Málo - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu málo.

Význam: Málo je synonymum pro malou nebo minimální míru. Může představovat množství, úroveň nebo počet.

trochu

Trochu se vztahuje k malému množství čehokoli; může to být čas, peníze, energie atd.

nemnoho

Nemnoho = malé množství, nevelké množství; ne moc, ale něco.

nepříliš

Nepříliš znamená "ne příliš, ne zcela, mírně, nijak zvlášť".

nevalně

Neúspěšně, nedostatečně; nevalný je používán pro označení čehož/kohož, co/kdo je nedostatečný nebo slabý.

poněkud

Poněkud znamená něco mezi málem a dostatečně, obvykle používané jako mírné zlepšení.

poskrovnu

Poskrovnu znamená s obezřetností a šetřením, tj. činit cokoliv s minimálním množstvím úsilí či nákladů.

hodně

Hodně je velké množství, často udávající míru nebo míru intenzity. Označuje něco, co je mnohem více než obvykle, nebo je to obecné slovo pro výraznou nebo velkou míru.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, obvykle více než dost. Je to pojem, který se používá pro označení většího počtu nebo míry.

krátce

Krátce: krátce = kuře, stručně, ve zkratce.

brzy

Brzy znamená rychle nebo už brzy, často se používá pro označení blízkého času.

zřídka

Zřídka znamená vzácně nebo výjimečně; jedná se o opak často.

dlouho

Dlouho: trvání, délka času, vytrvalost.

často

Často se používá pro označení četnosti nebo výskytu něčeho. Znamená to "často" nebo "opakovaně".

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

nesmírně

Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

velmi

Velmi je adverbiální slovo, které znamená "velmi moc" nebo "velmi silně".

velice

Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

tuze

Tuze je velmi silné slovo pro vyjádření intenzivního pocitu, např. radosti, úžasu, obdivu, nadšení, vzteku nebo odporu.

Podobná synonyma

brzy - brzy

Brzy znamená blízko času, rychle nebo v krátké době.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

nalít (trochu)

Nalít znamená přelít tekutinu z jednoho místa do druhého.

spát dlouho

Spát dlouho znamená mít delší a intenzivnější spánek, než je nezbytné pro odpočinek a obnovu energie.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

sedět <kde> (dlouho)

Stát nebo ležet po dlouhou dobu v jednom místě.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

napít se (trochu)

Napít se: vypít si nápoj, obyčejně alkoholický, v určitém množství.

zamíchat (trochu)

Míchat směs různých složek, aby se spojily nebo promíchaly.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

rozhněvat (trochu)

Rozhněvat se znamená mít vztek, být vytočený nebo naštvaný.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

skrčený (trochu)

Skrčený znamená zkrácený, užší nebo zmenšený; obvykle se používá pro popis postoje, pohybu nebo velikosti.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

roztrhat (trochu)

Roztrhat je přerušit nebo rozdělit něco na menší části.

trochu šilhat

Trochu šilhat znamená jít/dělat něco zpomaleně, váhavě nebo zmateně.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.