Facebook

Velice - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu velice.

Význam: Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

nesmírně

Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

velmi

Velmi je adverbiální slovo, které znamená "velmi moc" nebo "velmi silně".

tuze

Tuze je velmi silné slovo pro vyjádření intenzivního pocitu, např. radosti, úžasu, obdivu, nadšení, vzteku nebo odporu.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, hodně, velký počet.

málo

Málo je synonymum pro malou nebo minimální míru. Může představovat množství, úroveň nebo počet.

hodně

Hodně znamená velké množství nebo velký stupeň. Jde o mírný výraz, který může být použit pro vyjádření různých stupňů intenzity.

nadmíru

Nadmíra je přídavné jméno označující stav, kdy něco převyšuje všechny očekávání, například v oblasti počtu, kvality nebo množství.

značně

Značně znamená velkou míru, vysokou úroveň, významnou výši nebo množství.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně až fůru", což je německá termín pro velké množství.

Podobná synonyma

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.