Facebook

Velice - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu velice.

Význam: Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

nesmírně

Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

velmi

Velmi je adverbiální slovo, které znamená "velmi moc" nebo "velmi silně".

tuze

Tuze je velmi silné slovo pro vyjádření intenzivního pocitu, např. radosti, úžasu, obdivu, nadšení, vzteku nebo odporu.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, hodně, velký počet.

málo

Málo je synonymum pro malou nebo minimální míru. Může představovat množství, úroveň nebo počet.

hodně

Hodně znamená velké množství nebo velký stupeň. Jde o mírný výraz, který může být použit pro vyjádření různých stupňů intenzity.

nadmíru

Nadmíra je přídavné jméno označující stav, kdy něco převyšuje všechny očekávání, například v oblasti počtu, kvality nebo množství.

značně

Značně znamená velkou míru, vysokou úroveň, významnou výši nebo množství.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně až fůru", což je německá termín pro velké množství.

Podobná synonyma

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.