Facebook

Velice - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu velice.

Význam: Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

nesmírně

Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

velmi

Velmi je adverbiální slovo, které znamená "velmi moc" nebo "velmi silně".

tuze

Tuze je velmi silné slovo pro vyjádření intenzivního pocitu, např. radosti, úžasu, obdivu, nadšení, vzteku nebo odporu.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, hodně, velký počet.

málo

Málo je synonymum pro malou nebo minimální míru. Může představovat množství, úroveň nebo počet.

hodně

Hodně znamená velké množství nebo velký stupeň. Jde o mírný výraz, který může být použit pro vyjádření různých stupňů intenzity.

nadmíru

Nadmíra je přídavné jméno označující stav, kdy něco převyšuje všechny očekávání, například v oblasti počtu, kvality nebo množství.

značně

Značně znamená velkou míru, vysokou úroveň, významnou výši nebo množství.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně až fůru", což je německá termín pro velké množství.

Podobná synonyma

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.