Facebook

Nesmírně - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu nesmírně.

Význam: Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

velmi

Velmi je adverbiální slovo, které znamená "velmi moc" nebo "velmi silně".

velice

Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

tuze

Tuze je velmi silné slovo pro vyjádření intenzivního pocitu, např. radosti, úžasu, obdivu, nadšení, vzteku nebo odporu.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, hodně, velký počet.

málo

Málo je synonymum pro malou nebo minimální míru. Může představovat množství, úroveň nebo počet.

přespříliš

Přespříliš je příliš mnoho; je to nadbytek, přebytek anebo přehnaná míra.

nezřízeně

Nezřízeně znamená bez omezení, bez ovládání či bez zábran.

nadmíru

Nadmíra je přehnané množství čeho, nebo něčeho více, než je obvykle potřeba, nebo oprávněné.

náramně

Velmi, ohromně, nadmíru; úžasně, výborně, báječně.

neskonale

Bezkonečné, neomezené, nevyčerpatelné.

bezmezně

Bezmezně znamená neomezeně, bez konce či hranic.

nekonečně

Nekonečno je bezmezný, nekonečný stav, když něco není omezené ani zastavené.

závratně

Doslova ohromující, neuvěřitelné, neobyčejně silné; nadmíru bohaté, velmi intenzivní.

nezměrně

Nezměrně znamená velmi velkou míru, neomezenou velikost, nekonečnost, neomezenost.

nadlidsky

Nadlidsky znamená mimořádně, nadprůměrně, vynikajícím způsobem.

enormně

Enormně znamená obrovský, neuvěřitelný, ohromující, neobyčejný.

Podobná synonyma

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

nekonečně malý

Nekonečně malý je vyjádření pro velmi malou hodnotu nebo velikost, která je zanedbatelná ve srovnání s ostatními.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.