Facebook

Tuze - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu tuze.

Význam: Tuze je velmi silné slovo pro vyjádření intenzivního pocitu, např. radosti, úžasu, obdivu, nadšení, vzteku nebo odporu.

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

nesmírně

Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

velmi

Velmi je adverbiální slovo, které znamená "velmi moc" nebo "velmi silně".

velice

Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, hodně, velký počet.

málo

Málo je synonymum pro malou nebo minimální míru. Může představovat množství, úroveň nebo počet.

značně

Značně znamená velmi, významně nebo významným způsobem.

hodně

Hodně je velké množství, dostatek nebo spousta něčeho. Nejčastěji se používá pro zdůraznění většího množství nebo významu.

Podobná synonyma

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.