Facebook

Kvantum - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu kvantum.

Význam: Kvantum je velikost nebo objem, obvykle vyjádřený počtem částic nebo energií, který je nezbytný pro určitou reakci.

množství

Množství je pojem k označení míry určitého objemu či množství věcí.

počet

Počet je souhrnné označení pro množství něčeho, například lidí, věcí, událostí, částí apod.

účet

Účet je finanční doklad, který popisuje a eviduje transakci mezi subjekty. Slouží k zaznamenávání obchodních transakcí a kontrole financí.

vyúčtování

Vyúčtování je proces sestavení podrobného přehledu o finančních výdajích, příjmech a zůstatcích.

Podobná synonyma

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

vyrovnat (účet)

Splatit všechny dluhy a případné zůstatky, aby účet byl zcela vyrovnán.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

zapravovat (účet)

Zapravovat účet je vyrovnání účtu mezi účastníky obchodu po dokončení transakce.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

na účet

Na účet se rozumí účet ve finančním systému, na který se úhrady provádějí a z něhož se platby uskutečňují.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

vysoký účet

Vysoký účet je dokument, který obsahuje seznam všech zaplacených nebo požadovaných položek.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.