Facebook

Velké množství - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu velké množství.

Význam: Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

mnoho

Mnoho je množství, může být množství čehokoli, například mnoho lidí, věcí, úkolů nebo zkušeností.

hodně

Hodně znamená mnoho, obrovské množství nebo velké množství.

dost

Dost je synonymem pro "dostatek" nebo "dostatečné množství". Znamená to, že je toho dost na splnění potřeb nebo požadavků.

málo

Málo je opakem dostatečného množství nebo kvantity. Znamená "malý počet" nebo "malou velikost".

trochu

Trochu znamená malé množství nebo míru, obvykle ve srovnání s jiným množstvím nebo úrovní.

Podobná synonyma

vysypat (trochu)

Vysypat znamená vyhodit nebo vylít něco z něčeho jako například vysypat obsah skříně.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

pustit (trochu)

Dovolit něco, aby se stalo, nebo někomu umožnit něco udělat.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

zmáčknout (trochu)

Stisknout/tlakovat rychle; zatlačit/přitisknout.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

dost a dost

Dost a dost znamená dostatečně mnoho, neomezeně, dostatečně.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

skrčený (trochu)

Skrčený znamená zkrácený, užší nebo zmenšený; obvykle se používá pro popis postoje, pohybu nebo velikosti.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

mít dost (benzinu)

Mít dost znamená mít dostatek, být obeznámen s požadavky, být naplněn a dostatečně připraven. V případě benzinu to znamená mít dostatek paliva pro provoz motoru.

trochu třít

Tření je fyzikální jev, při kterém se dvě tělesa otáčejí proti sobě, aby se vzájemně zpomalila nebo zabránila pohybu.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

rozhněvat (trochu)

Rozhněvat znamená být naštvaným, naštvat se, být hněvivým.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

nalít (trochu)

Nalít znamená přelít tekutinu z jednoho místa do druhého.

rozzlobený (trochu)

Rozzlobený = naštvaný, rozčilený, zuřivý, ve vzteku.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

zhubnout (trochu)

Zhubnout znamená snížit hmotnost, získat lepší postavu a zdraví tím, že se cvičí a jí zdravě.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.