Facebook

Kopec - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu kopec.

Význam: Kopec je skupina země nebo skála, která je výrazně vyšší než okolní terén. Je to obyčejná přírodní formace, která je vystupujícím vrcholem a má charakteristický tvar.

vrch

Vrch je vyšší místo, často ve tvaru hory, s vyvýšenou plochou, která se odlišuje od okolního terénu.

pahorek

Pahorek je malý kopec, ve srovnání s horami. Může být téměř kulatý nebo mít jiný tvar. Pahorky se obvykle tvoří v oblastech kopcovitého terénu.

vyvýšenina

Vyvýšenina je vyvýšená část povrchu, vystupující nad okolní země. Může být přirozená nebo umělá.

chlum

Chlum je hřeben na vrcholu horského masivu, kde se setkávají dvě nebo více kopcovitých oblastí.

svah

Svah je sklon terénu, který je vyšší než náměstí nebo rovina. Může být strmý nebo mírný, přírodní nebo umělý.

sklon

Sklon je směr nebo úhel, kterým se něco naklání nebo se odchyluje od vodorovné nebo svislé roviny.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo hromada něčeho. Může se jednat o fyzické objekty, jako je hromada odpadků, nebo konceptuální pojmy, jako jsou kupy informací.

vršek

Vršek je část nebo části něčeho, která je nejvyšší nebo nejvýše. Může to být část hory, stromu, těla, skály, budovy nebo jiného objektu. Slovo může také znamenat nejvyšší bod, vrchol nebo vrchol.

pahorkatina

Pahorkatina je vyvýšenina, která se skládá z několika vyvýšených pozemků, které jsou většinou obklopeny lesem nebo poli. Je charakteristická mírným stoupáním, které přechází do úzkých údolí. Pahorkati

vrchovina

Vrchovina je oblast s několika vysokými hřebeny, která se táhne v celém kontinentu a je obklopena nižšími nížinami. Je to hlavní přirozený struktura terénu a vrcholky jsou obvykle charakterizovány kam

vrchol

Vrchol je bod nebo místo, které se nachází nejvýše nebo je nejvýznamnějším bodem nebo místem. Může to být fyzický bod, jako je vrchol hor, nebo to může znamenat úspěch, jako je vrchol kariéry.

povrch

Povrch je horní nebo vnější část něčeho, například povrch Země, povrch oceánu nebo povrch nějakého objektu. Slovo se také používá ve významu hladkého, hladkého nebo rovnoměrného povrchu.

hořejšek

Hořejšek je lidový název pro hru, která se hraje pomocí kostek, karet a nebo kolíčků. Jedná se o společenskou hru, která se často hrává na oslavách a ve volných chvílích s rodinou a přáteli. Hráči se

Podobná synonyma

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

vyvýšenina (sněhová)

Vyvýšenina je sníh, který je vyšší než okolní terén, obvykle vyšší než 60 cm.

rozežírat (povrch)

Rozežírat znamená rychle a účinně sečením nebo brusným papírem zbrousit povrch.

na povrch

Shrnout znamená rychle a účelně shrnout podstatné body do jednoho krátkého výstižného souhrnu.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

hromada

Hromada je velké množství něčeho, obvykle shromážděného dohromady.

povrch silnice (asfaltový)

Povrch silnice je typicky asfaltový, což je tvrdý, trvanlivý a pevný materiál, který se používá k vytváření rovného a bezpečného povrchu pro vozidla.

vystoupit (na vrchol)

Vystoupit znamená dosáhnout vrcholu, dojít na nejvyšší bod.

ohladit (povrch)

Ohladit znamená jemně brousit povrch, aby byl hladký a měl stejnou strukturu.

povrch (kožený)

Povrch koženého materiálu je hladký, odolný a měkký. Je obvykle opracováván, aby byl esteticky atraktivní.

vylézt (na vrchol)

Dosáhnout vrcholu, vystoupat na nejvyšší možnou úroveň.

vystupovat (na povrch)

Vystupovat je vycházet z hloubky nebo se objevovat, zpravidla na povrch.

vystupovat (na vrchol)

Dosáhnout vrcholu, dosáhnout cíle, dosáhnout úspěchu.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

utvářet (povrch)

Tvořit povrch; modelovat, upravovat a dávat mu tvar.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

vyjít (na vrchol)

Vyjít: dostat se na vrchol, dosáhnout nejvyššího bodu.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

povrch látky

Povrch látky je horní část jejího materiálu, která je viditelná a která se dotýká prostředí.

vyběhnout (na vrchol)

Vyběhnout znamená dosáhnout vysokého cíle.

vrchol (hory)

Vrchol (hory) je nejvyšší část hory, jejíž nadmořská výška je nejvyšší.