Facebook

Sklon - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu sklon.

Význam: Sklon je směr nebo úhel, kterým se něco naklání nebo se odchyluje od vodorovné nebo svislé roviny.

vrch

Vrch je vyšší místo, často ve tvaru hory, s vyvýšenou plochou, která se odlišuje od okolního terénu.

pahorek

Pahorek je malý kopec, ve srovnání s horami. Může být téměř kulatý nebo mít jiný tvar. Pahorky se obvykle tvoří v oblastech kopcovitého terénu.

vyvýšenina

Vyvýšenina je vyvýšená část povrchu, vystupující nad okolní země. Může být přirozená nebo umělá.

chlum

Chlum je hřeben na vrcholu horského masivu, kde se setkávají dvě nebo více kopcovitých oblastí.

svah

Svah je sklon terénu, který je vyšší než náměstí nebo rovina. Může být strmý nebo mírný, přírodní nebo umělý.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo hromada něčeho. Může se jednat o fyzické objekty, jako je hromada odpadků, nebo konceptuální pojmy, jako jsou kupy informací.

sklonění

Sklonění je způsob změny slovesného tvaru, který upravuje jeho tvar kvůli slovnímu rodu, číslovce, pádům nebo čase.

naklonění

Naklonění je sympatický postoj člověka k něčemu, k čemu má pozitivní přístup.

nachýlení

Nachýlení je proces, při kterém jsou některé části těla nebo objektů natočeny nebo přemístěny do jiné polohy.

dispozice

Dispozice je schopnost člověka odpovídat na situace rychle a správně. Jde o schopnost reagovat v případě potřeby rychle a efektivně.

náklonnost

Náklonnost je příjemný, upřímný a upřímný cit, který lidé mohou cítit jeden k druhému.

tendence

Tendence je sklon k určitému chování nebo vývoji; je to předpokládaný směr nebo směr konání.

Podobná synonyma

hromada

Hromada je velké množství něčeho, obvykle shromážděného dohromady.

vývojová tendence

Vývojová tendence je směr, v němž se vyvíjí nějaký proces nebo systém.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

vyvýšenina (sněhová)

Vyvýšenina je sníh, který je vyšší než okolní terén, obvykle vyšší než 60 cm.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

náklonnost (k chorobě)

Náklonnost k chorobě je emoční vazba mezi pacientem a chorobou, která se projevuje empatickým porozuměním a léčebnou péčí.

náklonnost (citová)

Náklonnost je city projevující lásku, úctu nebo obdiv.

vrstva (písku)

Vrstva písku je tenká homogenní vrstva písku nebo jiného sedimentu.

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.