Facebook

Kupa - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu kupa.

Význam: Kupa je shromáždění, seskupení nebo hromada něčeho. Může se jednat o fyzické objekty, jako je hromada odpadků, nebo konceptuální pojmy, jako jsou kupy informací.

vrch

Vrch je vyšší místo, často ve tvaru hory, s vyvýšenou plochou, která se odlišuje od okolního terénu.

pahorek

Pahorek je malý kopec, ve srovnání s horami. Může být téměř kulatý nebo mít jiný tvar. Pahorky se obvykle tvoří v oblastech kopcovitého terénu.

vyvýšenina

Vyvýšenina je vyvýšená část povrchu, vystupující nad okolní země. Může být přirozená nebo umělá.

chlum

Chlum je hřeben na vrcholu horského masivu, kde se setkávají dvě nebo více kopcovitých oblastí.

svah

Svah je sklon terénu, který je vyšší než náměstí nebo rovina. Může být strmý nebo mírný, přírodní nebo umělý.

sklon

Sklon je směr nebo úhel, kterým se něco naklání nebo se odchyluje od vodorovné nebo svislé roviny.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

kopa

Kopa je skupina věcí nebo objektů, které jsou poskládány dohromady nebo uspořádány.

hromada

Hromada je velké množství čeho, většinou něčeho nepořádaného. Může se jednat o věci, lidi nebo informace.

halda

Halda je skupina materiálu uspořádaná do hromady, která byla přemístěna z jejího původního místa výskytu.

množství

Množství je počet nebo míra čehokoliv, např. věcí, osob, času, peněz apod.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, nadprůměrný počet, nadměrné množství.

hodně

Hodně je zástupné slovo pro velké množství nebo intenzitu.

kumulus

Kumulus je typ oblačnosti, která se vznáší ve tvaru malých vrcholků a má plochý základ.

Podobná synonyma

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.