Facebook

Kupa - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu kupa.

Význam: Kupa je shromáždění, seskupení nebo hromada něčeho. Může se jednat o fyzické objekty, jako je hromada odpadků, nebo konceptuální pojmy, jako jsou kupy informací.

vrch

Vrch je vyšší místo, často ve tvaru hory, s vyvýšenou plochou, která se odlišuje od okolního terénu.

pahorek

Pahorek je malý kopec, ve srovnání s horami. Může být téměř kulatý nebo mít jiný tvar. Pahorky se obvykle tvoří v oblastech kopcovitého terénu.

vyvýšenina

Vyvýšenina je vyvýšená část povrchu, vystupující nad okolní země. Může být přirozená nebo umělá.

chlum

Chlum je hřeben na vrcholu horského masivu, kde se setkávají dvě nebo více kopcovitých oblastí.

svah

Svah je sklon terénu, který je vyšší než náměstí nebo rovina. Může být strmý nebo mírný, přírodní nebo umělý.

sklon

Sklon je směr nebo úhel, kterým se něco naklání nebo se odchyluje od vodorovné nebo svislé roviny.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

kopa

Kopa je skupina věcí nebo objektů, které jsou poskládány dohromady nebo uspořádány.

hromada

Hromada je velké množství čeho, většinou něčeho nepořádaného. Může se jednat o věci, lidi nebo informace.

halda

Halda je skupina materiálu uspořádaná do hromady, která byla přemístěna z jejího původního místa výskytu.

množství

Množství je počet nebo míra čehokoliv, např. věcí, osob, času, peněz apod.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, nadprůměrný počet, nadměrné množství.

hodně

Hodně je zástupné slovo pro velké množství nebo intenzitu.

kumulus

Kumulus je typ oblačnosti, která se vznáší ve tvaru malých vrcholků a má plochý základ.

Podobná synonyma

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

vrstva (písku)

Vrstva písku je tenká homogenní vrstva písku nebo jiného sedimentu.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.