Facebook

Vyvýšenina - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vyvýšenina.

Význam: Vyvýšenina je vyvýšená část povrchu, vystupující nad okolní země. Může být přirozená nebo umělá.

vrch

Vrch je vyšší místo, často ve tvaru hory, s vyvýšenou plochou, která se odlišuje od okolního terénu.

pahorek

Pahorek je malý kopec, ve srovnání s horami. Může být téměř kulatý nebo mít jiný tvar. Pahorky se obvykle tvoří v oblastech kopcovitého terénu.

chlum

Chlum je hřeben na vrcholu horského masivu, kde se setkávají dvě nebo více kopcovitých oblastí.

svah

Svah je sklon terénu, který je vyšší než náměstí nebo rovina. Může být strmý nebo mírný, přírodní nebo umělý.

sklon

Sklon je směr nebo úhel, kterým se něco naklání nebo se odchyluje od vodorovné nebo svislé roviny.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo hromada něčeho. Může se jednat o fyzické objekty, jako je hromada odpadků, nebo konceptuální pojmy, jako jsou kupy informací.

kopec

Kopec je velká, kopcovitá hora nebo strmý svah. Může mít široký význam, od malého vrchu až po velký pohoří.

vršek

Vršek je nejvyšší část něčeho, např. kopce, stromu nebo pyramidy.

výšina

Výšina je vysoká část terénu nebo budovy, většinou je to místo na vrchu.

nížina

Nížina je typ území s nízkými kopci a plochou rovinou, obvykle s malými odchylkami v nadmořské výšce.

Podobná synonyma

zdolat (kopec)

Zdolat: dosáhnout vrcholu, dojít nebo vyjet na vrchol a překonat všechny překážky na cestě.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

kopec (menší)

Kopec je nízké pohorí, menší než hora. Může být tvořen jednou nebo více skalními vyvýšeninami.

hromada

Hromada je shluk něčeho, například odpadů, nářadí, peněz, atd.

zvedat se (výšina)

Zvedat se znamená postupně se zvyšovat nebo stoupat ve výšce.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

zkosený (kopec)

Zkosený (kopec) označuje kopec, který je z jedné strany kratší a úžší než z druhé strany.

vrstva (písku)

Vrstva písku je tenká homogenní vrstva písku nebo jiného sedimentu.

vyběhnout (kopec)

Vyběhnout kopec znamená vyšplhat se na jeho vrchol pohybem po jeho strmých svazích.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.