Facebook

Chlum - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu chlum.

Význam: Chlum je hřeben na vrcholu horského masivu, kde se setkávají dvě nebo více kopcovitých oblastí.

kopec (menší)

Kopec je nízké pohorí, menší než hora. Může být tvořen jednou nebo více skalními vyvýšeninami.

vrch

Vrch je vysoká část terénu nebo ostroh, obvykle s vyšší nadmořskou výškou než jeho okolí.

vršek

Vršek je nejvyšší část něčeho, obvykle kopce, hory, stavby nebo jiného objektu.

pahorek

Pahorek je malý kopec, ve srovnání s horami. Může být téměř kulatý nebo mít jiný tvar. Pahorky se obvykle tvoří v oblastech kopcovitého terénu.

vyvýšenina

Vyvýšenina je vyvýšená část povrchu, vystupující nad okolní země. Může být přirozená nebo umělá.

svah

Svah je sklon terénu, který je vyšší než náměstí nebo rovina. Může být strmý nebo mírný, přírodní nebo umělý.

sklon

Sklon je směr nebo úhel, kterým se něco naklání nebo se odchyluje od vodorovné nebo svislé roviny.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo hromada něčeho. Může se jednat o fyzické objekty, jako je hromada odpadků, nebo konceptuální pojmy, jako jsou kupy informací.

Podobná synonyma

hromada

Hromada je obrovské množství něčeho, obvykle uspořádané dohromady.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

kopec

Kopec je vrchol kopcovitého terénu, který se vyznačuje zvýšenou výškou a strmějšími svahy.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

menší

Menší znamená méně nebo nižší než něco jiného. Může to znamenat méně velké, menší objem, méně času nebo menší počet.

vyběhnout (kopec)

Vyběhnout kopec znamená vyšplhat se na jeho vrchol pohybem po jeho strmých svazích.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

vak (menší)

Vak je menší, uzavřená nádoba, která se obvykle používá k uchovávání nebo přepravě různých předmětů.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

zdolat (kopec)

Zdolat: dosáhnout vrcholu, dojít nebo vyjet na vrchol a překonat všechny překážky na cestě.

menší podnik

Menší podnik je malá firma nebo společnost s omezeným počtem zaměstnanců a obratem.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

zkosený (kopec)

Zkosený (kopec) označuje kopec, který je z jedné strany kratší a úžší než z druhé strany.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

vyvýšenina (sněhová)

Vyvýšenina je sníh, který je vyšší než okolní terén, obvykle vyšší než 60 cm.

menší bratr

Menší bratr je sourozenec mladšího věku než jeho starší sourozenec.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

vědecká konference (menší)

Vědecká konference je setkání odborníků, kteří sdílejí a diskutují o výsledcích svých výzkumů.