Facebook

Ohladit (povrch) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu ohladit (povrch).

Podobná synonyma