Facebook

Pahorek - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu pahorek.

Význam: Pahorek je malý kopec, ve srovnání s horami. Může být téměř kulatý nebo mít jiný tvar. Pahorky se obvykle tvoří v oblastech kopcovitého terénu.

vrch

Vrch je vyšší místo, často ve tvaru hory, s vyvýšenou plochou, která se odlišuje od okolního terénu.

vyvýšenina

Vyvýšenina je vyvýšená část povrchu, vystupující nad okolní země. Může být přirozená nebo umělá.

chlum

Chlum je hřeben na vrcholu horského masivu, kde se setkávají dvě nebo více kopcovitých oblastí.

svah

Svah je sklon terénu, který je vyšší než náměstí nebo rovina. Může být strmý nebo mírný, přírodní nebo umělý.

sklon

Sklon je směr nebo úhel, kterým se něco naklání nebo se odchyluje od vodorovné nebo svislé roviny.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo hromada něčeho. Může se jednat o fyzické objekty, jako je hromada odpadků, nebo konceptuální pojmy, jako jsou kupy informací.

kopec

Kopec je malý, vyvýšený útvar terénu, obvykle s kopcovitou nebo kuželovitou strukturou.

vršek

Nejvyšší část, horní část, část nejvyššího bodu; např. vršek hor, vršek stromu, vršek sklenice.

pahrbek

Pahrbek je staré slovo pro lesní cestu nebo jinou úzkou stezku.

Podobná synonyma

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

zdolat (kopec)

Zdolat: dosáhnout vrcholu, dojít nebo vyjet na vrchol a překonat všechny překážky na cestě.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

hromada

Hromada je obrovské množství něčeho, obvykle uspořádané dohromady.

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

zkosený (kopec)

Zkosený (kopec) označuje kopec, který je z jedné strany kratší a úžší než z druhé strany.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

vrstva (písku)

Vrstva písku je tenká homogenní vrstva písku nebo jiného sedimentu.

kopec (menší)

Kopec je nízké pohorí, menší než hora. Může být tvořen jednou nebo více skalními vyvýšeninami.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

vyvýšenina (sněhová)

Vyvýšenina je sníh, který je vyšší než okolní terén, obvykle vyšší než 60 cm.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

vyběhnout (kopec)

Vyběhnout kopec znamená vyšplhat se na jeho vrchol pohybem po jeho strmých svazích.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.