Facebook

Mající sklon <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu mající sklon <k čemu>.

Význam: K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

oddaný

Oddaný člověk je ten, který je věrný a loajální a je ochoten pro něco bojovat.

příznivý

Příznivý znamená podporující, prospěšný, nakloněný, prospěch přinášející.

příchylný

Příchylný: projevující sympatie, podporu, nakloněný, náklonný, laskavý.

Podobná synonyma

oddaný <komu>

Oddaný je člověk, který je věrný, věnuje se plně a snaží se prospívat druhému.