Facebook

Povlovný (svah) - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu povlovný (svah).

Význam: Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

pokojný

Pokojný znamená klidný, bez rušivých okolností a konfliktů; tichý, bez napětí nebo strachu.

klidný

Klidný znamená bez násilí, bez hádek, příjemný, pohodový a bez stresu.

tichý

Tichý znamená, že neexistuje žádný zvuk ani hluk; je to klidné a tiché prostředí.

umírněný

Umírněný je něco, co je nastaveno, přijímáno nebo vyjádřeno s rozvážností a rozumností.

mírumilovný

Mírumilovný znamená přívětivý, laskavý a pokojný; člověk se snažící o nenásilné řešení konfliktů.

prudký

Prudký - intenzivní, silný, hlasitý, dramatický, náhlý, rychlý, výrazný, mohutný.

jemný

Jemný je něžný, delikátní, nenápadný, mírný, citlivý a subtilní.

slabý

Slabý znamená oslabený, neúčinný nebo okleštěný, zpravidla v síle, účinnosti nebo míře.

drsný

Drsný se obvykle používá pro popis něčeho nebo někoho, kdo je nezdvořilý, neohrabaný, bezohledný a nemilosrdný.

krotký

Krotký je to, kdo je mírný a ohleduplný v chování, mluvě a postojích.

ochočený

Ochočený = přátelsky nakloněný člověku; vycvičený, učený, přizpůsobený lidem.

divoký

Divoký znamená nezkrotný, neovladatelný, neukázněný a často i nebezpečný.

shovívavý (klasifikace)

Shovívavý znamená ochotný vyjít vstříc, schopný přehlížet chyby druhých a být tolerantní.

přísný

Přísný: přesný, tvrdý a neúprosný, požadující striktní dodržování.

pozvolný (stoupání)

Pozvolný (stoupání) znamená postupný, pomalý a jemný nárůst v něčem.

nízký (cena)

Nízká cena znamená, že cena je relativně nízká ve srovnání s podobnými produkty nebo službami.

Podobná synonyma

déšť (prudký)

Prudký déšť je silný a intenzivní dešťový úkaz, který je doprovázen silnými záblesky, duněním hromu a silným lijákem.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

shovívavý

Shovívavý znamená tolerantní, ohleduplný a velkorysý vůči ostatním. Jde o schopnost odpouštět a respektovat názory druhých.

pozvolný

Pozvolný znamená pomalý, postupný; jemný, příjemný a jemný.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

cena

Cena je údaj určující hodnotu zboží nebo služby, která se obvykle stanovuje v peněžní formě.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

nízký

Nízký se obvykle používá k popisu něčeho, co je relativně malé či o něco méně než obvyklé.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

klasifikace

Klasifikace je proces rozdělení objektů nebo jevů do skupin na základě jejich podobnosti.

nízký (vkus)

Nízký vkus znamená omezené, neoriginální nebo stereotypní chutě nebo preference.

nízký (tón)

Nízký tón označuje hlas s nízkou frekvencí, který je obvykle tmavý, hluboký a ztěžka rozumitelný.

prudký člověk

Člověk s prudkým charakterem, který se často dostává do konfliktních situací.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

stoupání

Stoupání je pohyb směrem nahoru, vzhůru, často v souvislosti se změnou hodnoty.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

vysoká cena

Vysoká cena znamená, že za zboží/službu je nutné zaplatit velkou částku.