Facebook

Povrch - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu povrch.

Význam: Povrch je horní nebo vnější část něčeho, například povrch Země, povrch oceánu nebo povrch nějakého objektu. Slovo se také používá ve významu hladkého, hladkého nebo rovnoměrného povrchu.

strana (vrchní)

Strana je obecný pojem pro část nebo části něčeho - obvykle listu nebo stránky. Může také odkazovat na politickou stranu nebo stranu v sporové situaci.

hladina (kapaliny)

Hladina je výše kapaliny v nádobě, obvykle měřená od dna po její horní okraj.

vnějšek

Vnějšek je vzhled nebo zevní části, které jsou viditelné nebo se dotýkají.

zevnějšek

Zevnějšek je termín, který se obvykle používá pro popis vzhledu člověka nebo věci.

vnitřek

Vnitřek se obvykle používá k označení věcí, míst nebo osob uvnitř určitého prostoru. Jde o to, co se nachází uvnitř něčeho, co je vnější.

kopec

Kopec je skupina země nebo skála, která je výrazně vyšší než okolní terén. Je to obyčejná přírodní formace, která je vystupujícím vrcholem a má charakteristický tvar.

pahorek

Pahorek je vršek, kopec nebo převýšení na zemském povrchu, které je menší než hora. Jsou tvořeny zpravidla jen malými změnami výšky na okolním povrchu a mohou být vysoce vyvinuté, aby dosáhly skalnaté

vršek

Vršek je část nebo části něčeho, která je nejvyšší nebo nejvýše. Může to být část hory, stromu, těla, skály, budovy nebo jiného objektu. Slovo může také znamenat nejvyšší bod, vrchol nebo vrchol.

vyvýšenina

Vyvýšenina je místo, které je vyvýšené nad okolím, obvykle se skládá z kopce, hory nebo jiné geologické formace. Může být také uměle vytvořené, jako je například hradní hradba. Vyvýšeniny mají často v

pahorkatina

Pahorkatina je vyvýšenina, která se skládá z několika vyvýšených pozemků, které jsou většinou obklopeny lesem nebo poli. Je charakteristická mírným stoupáním, které přechází do úzkých údolí. Pahorkati

vrchovina

Vrchovina je oblast s několika vysokými hřebeny, která se táhne v celém kontinentu a je obklopena nižšími nížinami. Je to hlavní přirozený struktura terénu a vrcholky jsou obvykle charakterizovány kam

vrchol

Vrchol je bod nebo místo, které se nachází nejvýše nebo je nejvýznamnějším bodem nebo místem. Může to být fyzický bod, jako je vrchol hor, nebo to může znamenat úspěch, jako je vrchol kariéry.

hořejšek

Hořejšek je lidový název pro hru, která se hraje pomocí kostek, karet a nebo kolíčků. Jedná se o společenskou hru, která se často hrává na oslavách a ve volných chvílích s rodinou a přáteli. Hráči se

Podobná synonyma

vrchní

Vrchní je titul nebo pozice pro osobu odpovědnou za provoz, organizaci, správu a dozor nad personálem.

strana (politická)

Politická strana je organizace sdružující voliče se společnými politickými názory. Usiluje o moci a snaží se prosadit své cíle a politiku přes parlamentní volby.

hladina

Hladina je rovina, ve které se měří výška, např. hladina moře, hladina řeky, nebo hladina hladiny atmosférického tlaku.

spodní strana

Spodní strana je obvykle opačná strana čehokoliv, obzvlášť dole položeného předmětu.

zkosený (kopec)

Zkosený (kopec) označuje kopec, který je z jedné strany kratší a úžší než z druhé strany.

vylézt (na vrchol)

Dosáhnout vrcholu, vystoupat na nejvyšší možnou úroveň.

vrchol (hory)

Vrchol (hory) je nejvyšší část hory, jejíž nadmořská výška je nejvyšší.

vrchní strana

Vrchní strana je druh povrchu, který je vyšší než okolní části nebo nadměrně vyčnívá.

vyjít (na vrchol)

Vyjít: dostat se na vrchol, dosáhnout nejvyššího bodu.

zdolat (kopec)

Zdolat: dosáhnout vrcholu, dojít nebo vyjet na vrchol a překonat všechny překážky na cestě.

zvedat se (vrchol)

Zvedat se znamená dosáhnout vrcholu, dosáhnout nejvyšší úrovně nebo stavu.

strana

Strana je skupina lidí sdílející společné cíle, ideje nebo program.

vyběhnout (na vrchol)

Vyběhnout znamená dosáhnout vysokého cíle.

přední strana

Přední strana je oblast nebo část, která je ve viditelné pozici nebo obecně viditelná.

vnitřek (prázdný)

Vnitřek je označení pro všechno, co je uvnitř něčeho; může to být fyzický prostor, myšlenka nebo cit.

pohroužit (do kapaliny)

Pohroužit znamená dát něco do kapaliny, aby bylo pevně ponořeno.

vystoupit (na vrchol)

Vystoupit znamená dosáhnout vrcholu, dojít na nejvyšší bod.

kopec (menší)

Kopec je malý, kopcovitý útvar, obvykle omezený výškou, který vystupuje nad sousední oblast.

pronikání (kapaliny)

Pronikání je proces, při kterém kapalina proniká skrz pevnou hmotu nebo póry.

malá strana

Malá strana je politická skupina nebo strana, která má menší vliv a počet členů ve srovnání s většími stranami.

velká strana

Velká strana je politická strana s významnou volební silou, která má vliv na politiku a rozhodování ve vyšší míře než menší strany.

zadní strana

Zadní strana znamená část nebo povrch, který se nachází na opačné straně než je obvyklé zobrazení.