Facebook

Cvaknout - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu cvaknout.

Význam: Cvaknout je zvukový výraz, který se používá k popisu krátkého zvuku, který vznikne zaříznutím něčeho, nebo zmáčknutím něčeho. Může být také použit pro opakování zvuku, který vznikne při kliknutí na tl

ťuknout

Ťuknout je pohyb rukou směřující k něčemu, kde se dotknete nebo dáte lehkou ránu. Je to gesto, které můžete použít, abyste získali pozornost, pozdravili nebo ukázali, že jste se něčemu dotkli.

kliknout (tlačítkem)

Kliknutím se obvykle myslí stisknutí tlačítka myši nebo klávesnice, obvykle pro odeslání informací nebo otevření další stránky nebo programu.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

praštit

Výraz 'praštit' obvykle označuje náhlou, silnou a výraznou akci, kterou člověk provede, aby dosáhl nějakého výsledku. Nejčastěji se jedná o fyzickou akci, jako je například udeřit do něčeho nebo na ně

zabít

Vykořisťovat nebo zlikvidovat život, tělo nebo věc. To je význam slova "zabít".

ranit (mrtvice)

Ranit je lékařský termín pro mrtvici, běžně také známou jako cévní mozková příhoda nebo ischemická mozková příhoda. Jde o náhlou a dramatickou poruchu oběhu, která způsobí poškození mozku.

popovídat si

Popovídat si je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kteří se navzájem sdílejí myšlenky, názory a pocity. Je to přátelský způsob komunikování, který může pomoci oběma stranám lépe porozumět a přiblíži

poklepat si

Klepnutím na něco nebo na někoho se vyjadřuje souhlas, podpora nebo pozornost. Je to také způsob, jak se o něčem dohodnout nebo se na něčem dohodnout. Poklepání může také být symbolickým gestem radost

zdrbnout si

Zdrbnout si znamená nahlas říct něco zlého o někom nebo něčem. Je to forma pomluvy, která je obvykle vyjadřována s úmyslem poškodit jiného člověka nebo věc.

Podobná synonyma

zasáhnout

Zasáhnout: působit na něco nebo někoho, zasahovat, ovlivnit, mít vliv.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

připravit <koho o co>

Připravit: předem uspořádat, předem připravit alespoň základní materiály pro něco.

opít <koho>

Opít se či opít někoho znamená vypít takové množství alkoholu, aby dotyčný upadl do stavu opilosti.

přivítat <koho n. co>

Přivítat znamená přijmout někoho či něco s laskavostí a vřelostí.

ošetřit <koho>

Ošetřit = pečovat o, léčit a starat se o někoho.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest za nějaký čin nebo jednání.

přitlačit <na koho>

Přitlačit znamená použít tlak, aby se dotyčný přiměl k nějakému jednání nebo akci.

ubezpečovat <koho>

Ubezpečovat znamená zajistit někoho, aby byl bezpečný a chráněný.

pohnout <koho>

Pohnout znamená vzbudit k činnosti nebo změnit názor nebo postoj.

splést <koho>

Splést znamená míchat, pomíchat nebo zaměňovat informace, názory nebo úsudky o určité osobě.

zastoupit <koho>

Zastoupit znamená nahradit dotyčnou osobu a plnit její úkoly.

podmanit si <koho n. co>

Podmanit si znamená získat vliv, kontrolu nad něčím či někým.

nasycovat <koho>

Nasycovat znamená naplnit někoho čímś, aby byl spokojený nebo naplněný.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená ukrást něčí majetek neoprávněně a bez souhlasu.

praštit sebou

Praštit sebou znamená náhle upadnout na zem a dostat se do nepříjemné situace.

vmísit se <mezi koho>

Vmísit se mezi koho znamená připojit se k někomu nebo k něčemu, být součástí či začlenit se do skupiny.

provdat <koho>

Provdat je označení pro obřad, při kterém se muž a žena stávají manžely.

dorážet <na koho>

Dorážet na někoho znamená opakovaně se na něj obracet s dotazy, požadavky nebo prosbami.

nastražit <co na koho>

Nastražit - připravit past nebo jiné zařízení na lov nebo na chytání něčeho.

podporovat <koho>

Podporovat znamená pomáhat jim a dávat jim podporu, aby dosáhli svých cílů.

pohřbívat <koho>

Pohřbívat znamená provádět pohřební obřad a uložit zesnulou osobu do hrobu.

rozmazlovat <koho>

Rozmazlovat znamená dávat někomu neustálou pozornost a přízeň, obdarovávat ho dárky a laskavostmi.

opojit <koho>

Opojit znamená učinit někoho tak opilým, že jeho smysly jsou ochromeny.

ohodnotit <koho n. co>

Vystavit hodnocení, posoudit, analyzovat a vyhodnotit kvalitu či výsledek něčeho/někoho.

vyčerpávat <koho>

Vyčerpávat znamená dokončit nebo spotřebovat úplně, vyčerpat energii, silu nebo zdroje.

vystrašit <koho>

Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.

kompromitovat <koho>

Kompromitovat znamená učinit jej předmětem újmy/poškození na jeho reputaci nebo dobrém jménu.

obrátit se <na koho>

Obrátit se na někoho znamená vyžádat si jeho pomoc nebo poradit se s ním.