Facebook

Cvaknout - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu cvaknout.

Význam: Cvaknout je zvukový výraz, který se používá k popisu krátkého zvuku, který vznikne zaříznutím něčeho, nebo zmáčknutím něčeho. Může být také použit pro opakování zvuku, který vznikne při kliknutí na tl

ťuknout

Ťuknout je pohyb rukou směřující k něčemu, kde se dotknete nebo dáte lehkou ránu. Je to gesto, které můžete použít, abyste získali pozornost, pozdravili nebo ukázali, že jste se něčemu dotkli.

kliknout (tlačítkem)

Kliknutím se obvykle myslí stisknutí tlačítka myši nebo klávesnice, obvykle pro odeslání informací nebo otevření další stránky nebo programu.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

praštit

Výraz 'praštit' obvykle označuje náhlou, silnou a výraznou akci, kterou člověk provede, aby dosáhl nějakého výsledku. Nejčastěji se jedná o fyzickou akci, jako je například udeřit do něčeho nebo na ně

zabít

Vykořisťovat nebo zlikvidovat život, tělo nebo věc. To je význam slova "zabít".

ranit (mrtvice)

Ranit je lékařský termín pro mrtvici, běžně také známou jako cévní mozková příhoda nebo ischemická mozková příhoda. Jde o náhlou a dramatickou poruchu oběhu, která způsobí poškození mozku.

popovídat si

Popovídat si je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kteří se navzájem sdílejí myšlenky, názory a pocity. Je to přátelský způsob komunikování, který může pomoci oběma stranám lépe porozumět a přiblíži

poklepat si

Klepnutím na něco nebo na někoho se vyjadřuje souhlas, podpora nebo pozornost. Je to také způsob, jak se o něčem dohodnout nebo se na něčem dohodnout. Poklepání může také být symbolickým gestem radost

zdrbnout si

Zdrbnout si znamená nahlas říct něco zlého o někom nebo něčem. Je to forma pomluvy, která je obvykle vyjadřována s úmyslem poškodit jiného člověka nebo věc.

Podobná synonyma

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit někoho.

najmout <koho n. co>

Najmout znamená získat něčí služby nebo věci za účelem jeho využití, např. najmout pracovníka nebo pronajmout byt.

strčit <koho kam>

Strčit znamená fyzicky nebo symbolicky přikládat něco do jiného. Když se řekne "strčit někoho kam", znamená to, že se dotyčný násilím nebo úmyslně přikládá do něčeho jiného.

osopit se <na koho>

Osopit se znamená projevit nepříjemnou, vzteklou či nespokojenou reakci na někoho jiného.

ohrožovat <koho>

Ohrožovat znamená ublížit, nebo poškodit někoho nebo něco.

pojmenovávat <koho n. co>

Pojmenovávat je vymezovat, dávat jméno nebo označení něčemu nebo někomu.

ranit <co>

Zranit: fyzicky nebo psychicky poškodit, ublížit někomu.

posuzovat <koho n. co>

Posuzovat znamená analyzovat, zkoumat nebo hodnotit něco nebo někoho.

upíjet <koho>

Upíjet znamená konzumovat nějakou tekutinu (např. alkohol) nezdravě často a ve velkých množstvích.

poděsit <koho>

Poděsit znamená vyvolat strach, úzkost nebo hrůzu.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

vyčlenit <koho n. co>

Vyčlenit znamená oddělit část nebo člověka od celku a zvlášť ho identifikovat.

zbavit <koho> (soudnosti)

Zbavit někoho soudnosti znamená odebrat mu schopnost uvažovat rozumně a učinit racionální rozhodnutí.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout je forma odpírání či zamítnutí žádosti, požadavku nebo návrhu.

vybízet <koho>

Vybízet znamená pobízet či vyzývat k činu, jednání nebo k názoru.

dojmout <koho>

Vyvolat silné emoce, dojetí, případně vyvolat v někom soucit.

nachytat <koho na co>

Nachytat je mít schopnost získat člověka nebo zvíře na něco, co by jinak uniklo.

vyloučit <koho> (z evidence)

Vyloučit znamená odstranit jeho údaje z evidence.

uvidět <koho>

Uvidět znamená spatřit osobu nebo věc fyzicky nebo mentálně.

pohoršit <koho>

Pohoršit znamená urážet, znevažovat, hanět nebo dráždit jiného člověka.

otírat se <o koho> (v řeči)

Otírat se o koho znamená uctívat, často se sklánět, aby člověk projevil úctu.

zabíjet <koho>

Zabíjet znamená fyzicky usmrtit člověka nebo zvíře.

vykrást <koho n. co>

Vykrást někoho nebo něco znamená ukrást věci nebo peníze silou nebo násilím.

dojímat <koho> (melodie)

Dojímat = hladit, objímat nebo mazlit se s někým, aby se cítil milovaný a bezpečný.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená úplně vyčerpat fyzické nebo psychické síly, energii nebo odhodlání dané osoby.

uhájit <koho n. co>

Uhájit: bránit, obhájit, ochránit, zachovat.

požehnávat <koho>

Požehnávat znamená dávat někomu naději, milost či štěstí; vyjadřuje se to modlitbou, požehnáním nebo dobrou přání.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.