Facebook

Uvidět <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu uvidět <koho n. co>.

Význam: Uvidět: spatřit, objevit, zaznamenat, pozorovat; znamená vidět něco/někoho nebo něco pozorovat.

spatřit

Vidět, pozorovat, prohlédnout; spatřit znamená objevit, vidět s očima, poznat či odhalit.

uzřít

Uzřít znamená vidět, spatřit, pozorovat; pohledem poznat či zahlédnout.

prohlédnout si (výstavu)

Prohlédnout si výstavu znamená prozkoumat a podrobně si ji prohlédnout.

zpozorovat <koho n. co>

Pozorovat: vyhledávat, zaznamenávat a analyzovat pozorovatelné jevy.

Podobná synonyma

oslavovat <koho n. co>

Slavit a vyjadřovat radost nad úspěchem, výročím nebo událostí, které je třeba ocenit.

prostoupit <koho> (revmatismus)

Prostoupit znamená proniknout hluboko do tkání a orgánů, čímž způsobuje revmatismus.

dobírat si <koho>

Dobírat si znamená naléhat na někoho, aby udělal něco, co nechtějí nebo odmítají udělat.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

dát dohromady <koho s kým>

Sblížit lidi, propojit je a vytvořit tak vztah nebo spolupráci.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu napomenutí nebo trest za prohřešek.

polapit <koho>

Polapit znamená chytit někoho nebo něco fyzicky.

zbavit <koho> dědictví

Odepřít někomu právo dědictví; znamená odejmout někomu nárok na dědictví nebo jeho část.

oživovat <koho n. co>

Oživovat = obnovovat/probouzet život, energii nebo aktivitu.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky napadnout nebo útočit na někoho.

vyhošťovat <koho odkud>

Vyhošťovat znamená násilně vyhnat osobu z určitého místa.

skopat <koho>

Vyhazovat, být hrubý a brutální ke komu nebo čemu; ukazovat nesouhlas, odmítat.

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

oddělit se <od koho>

Odejít, rozejít se; přerušit vzájemné vztahy nebo spojení.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

krmit <koho n. co>

Krmit: dávat potravu; dodávat živin; podporovat činnosti a procesy.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

vyklestit <koho>

Vyklestit znamená odebrat z něj veškeré majetky, aby byl zbaven všeho, co má.

povýšit <koho>

Povýšit znamená posunout někoho na lepší pozici, například na vyšší pozici ve společnosti nebo na vyšší úroveň vzdělání.

odstrašovat <koho>

Odstrašovat: stavět koho do nepříznivé pozice, vyvolávat strach, aby zabránil něčemu provést.

škádlit <koho>

Škádlit: dráždit (někoho) legračními poznámkami či dotazy s cílem vyvolat smích nebo pobavení.

zasednout si <na koho>

Zasednout si na někoho znamená požádat osobu o nějakou službu nebo pomoc.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat a ublížit druhé osobě.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

svalovat <co na koho>

Svalovat na někoho znamená vyvíjet na něj nátlak, aby udělal něco, co se nám líbí.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

zkrátit <koho>

Zkrátit znamená učinit osobu kratší nebo kompaktnější.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.