Facebook

Ranit (mrtvice) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu ranit (mrtvice).

Význam: Ranit je lékařský termín pro mrtvici, běžně také známou jako cévní mozková příhoda nebo ischemická mozková příhoda. Jde o náhlou a dramatickou poruchu oběhu, která způsobí poškození mozku.

ťuknout

Ťuknout je pohyb rukou směřující k něčemu, kde se dotknete nebo dáte lehkou ránu. Je to gesto, které můžete použít, abyste získali pozornost, pozdravili nebo ukázali, že jste se něčemu dotkli.

kliknout (tlačítkem)

Kliknutím se obvykle myslí stisknutí tlačítka myši nebo klávesnice, obvykle pro odeslání informací nebo otevření další stránky nebo programu.

cvaknout

Cvaknout je zvukový výraz, který se používá k popisu krátkého zvuku, který vznikne zaříznutím něčeho, nebo zmáčknutím něčeho. Může být také použit pro opakování zvuku, který vznikne při kliknutí na tl

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

praštit

Výraz 'praštit' obvykle označuje náhlou, silnou a výraznou akci, kterou člověk provede, aby dosáhl nějakého výsledku. Nejčastěji se jedná o fyzickou akci, jako je například udeřit do něčeho nebo na ně

zabít

Vykořisťovat nebo zlikvidovat život, tělo nebo věc. To je význam slova "zabít".

popovídat si

Popovídat si je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kteří se navzájem sdílejí myšlenky, názory a pocity. Je to přátelský způsob komunikování, který může pomoci oběma stranám lépe porozumět a přiblíži

poklepat si

Klepnutím na něco nebo na někoho se vyjadřuje souhlas, podpora nebo pozornost. Je to také způsob, jak se o něčem dohodnout nebo se na něčem dohodnout. Poklepání může také být symbolickým gestem radost

zdrbnout si

Zdrbnout si znamená nahlas říct něco zlého o někom nebo něčem. Je to forma pomluvy, která je obvykle vyjadřována s úmyslem poškodit jiného člověka nebo věc.

Podobná synonyma

zahubit <koho>

Zahubit znamená fyzicky usmrtit nebo zničit.

svalovat <co na koho>

Svalovat na někoho znamená vyvíjet na něj nátlak, aby udělal něco, co se nám líbí.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená zažít silné a intenzivní city k osobě, kterou milujete.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

vyhošťovat <koho odkud>

Vyhošťovat znamená násilně vyhnat osobu z určitého místa.

utvrzovat <koho v čem>

Utvrzovat: potvrzovat, upevňovat, posilovat, dokazovat hodnotu nebo pravdivost něčeho.

doběhnout <koho>

Doběhnout znamená dostihnout jej a dosáhnout stejného místa jako on.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

apelovat <na koho>

Apelovat znamená vyžadovat naléhavě, aby se někdo zamyslel nad problémem a učinil kroky k jeho řešení.

prohlížet <koho n. co>

Prohlížet: vyhledávat podrobně informace o něčem nebo o někom.

hostit <koho>

Hostit znamená poskytovat pohostinství, přijímat a ubytovávat návštěvníky.

pobavit <koho>

Pobavit znamená dát mu radost a vtipem ho rozveselit.

pustit <koho kam>

Pustit: umožnit někomu jít, opustit místo nebo situaci; propustit, uvolnit, odpustit.

zadat <co pro koho>

Zadat co pro koho znamená obdržet informace od určité osoby nebo skupiny o čemkoliv, co potřebujete vědět.

zastat <koho kde>

Zastat znamená postarat se o někoho nebo něco, vykonat určité úkoly nebo zodpovědnosti za někoho jiného.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

pohřbít <koho n. co>

Pohřbít znamená provést rituál, kterým se symbolicky uzavírá život člověka nebo zvířete.

porazit <koho>

Zvítězit nad někým, zvládnout, zdolat něco, co vyžaduje vytrvalost, schopnosti nebo dovednosti.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do práce s formální pracovní smlouvou.

dozírat <na koho>

Dozírat na někoho znamená bedlivě sledovat jeho činy a pohyby.

nabodávat <koho n. co>

Nabodávat znamená zasouvat či vhánět něco do něčeho, případně i do někoho.

prohlašovat <koho za koho>

Prohlašovat znamená vyhlásit nebo oznámit někoho jako někoho jiného.

zasednout si <na koho>

Usednout si na někoho (nebo něco) znamená dosáhnout pozice nebo místa, kde se budete moci cítit pohodlně a být schopni vykonávat potřebnou práci.

balamutit <koho>

Balamutit znamená ponižovat, urážet, zesměšňovat nebo přemlouvat někoho, aby udělal něco, co nechce.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

rýpat <do koho>

Rýpat do někoho znamená kritizovat jeho činy nebo slova, zpravidla v nepříjemný nebo negativním duchu.

hodnotit <koho n. co>

Hodnotit je posuzovat a vyjadřovat názor na něčí činy, výkony nebo jiné věci.

obrátit se <na koho>

Obrátit se na někoho znamená vyžádat si jeho pomoc nebo poradit se s ním.

požádat <koho o co>

Požádat: oslovit někoho s prosbou o něco; nabídnout někomu něco.