Facebook

Popovídat si - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu popovídat si.

Význam: Popovídat si je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kteří se navzájem sdílejí myšlenky, názory a pocity. Je to přátelský způsob komunikování, který může pomoci oběma stranám lépe porozumět a přiblíži

ťuknout

Ťuknout je pohyb rukou směřující k něčemu, kde se dotknete nebo dáte lehkou ránu. Je to gesto, které můžete použít, abyste získali pozornost, pozdravili nebo ukázali, že jste se něčemu dotkli.

kliknout (tlačítkem)

Kliknutím se obvykle myslí stisknutí tlačítka myši nebo klávesnice, obvykle pro odeslání informací nebo otevření další stránky nebo programu.

cvaknout

Cvaknout je zvukový výraz, který se používá k popisu krátkého zvuku, který vznikne zaříznutím něčeho, nebo zmáčknutím něčeho. Může být také použit pro opakování zvuku, který vznikne při kliknutí na tl

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

praštit

Výraz 'praštit' obvykle označuje náhlou, silnou a výraznou akci, kterou člověk provede, aby dosáhl nějakého výsledku. Nejčastěji se jedná o fyzickou akci, jako je například udeřit do něčeho nebo na ně

zabít

Vykořisťovat nebo zlikvidovat život, tělo nebo věc. To je význam slova "zabít".

ranit (mrtvice)

Ranit je lékařský termín pro mrtvici, běžně také známou jako cévní mozková příhoda nebo ischemická mozková příhoda. Jde o náhlou a dramatickou poruchu oběhu, která způsobí poškození mozku.

poklepat si

Klepnutím na něco nebo na někoho se vyjadřuje souhlas, podpora nebo pozornost. Je to také způsob, jak se o něčem dohodnout nebo se na něčem dohodnout. Poklepání může také být symbolickým gestem radost

zdrbnout si

Zdrbnout si znamená nahlas říct něco zlého o někom nebo něčem. Je to forma pomluvy, která je obvykle vyjadřována s úmyslem poškodit jiného člověka nebo věc.

Podobná synonyma

poučovat <koho>

Poučovat znamená vést druhého k novému poznání a dávat jim znalosti a dovednosti.

osvobodit <koho>

Uvolnit někoho z pout, povinností nebo jiného omezení/závazku.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

předcházet si <koho>

Předcházet si někoho znamená přijímat opatření, která jsou zaměřena na ochranu tohoto člověka před možnou újmou nebo škodou.

žalovat <koho>

Žalovat znamená podat stížnost či žalobu proti někomu.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

ochlazovat <koho n. co>

Ochlazovat znamená snižovat teplotu něčeho nebo někoho.

odpudit <koho>

Odpudit : odmítnout, zbavit se, zbavit se osoby nebo věci; vyhnout se.

utrápit <koho>

Utrápit znamená trýznit, týrat, mučit fyzicky nebo psychicky.

přejet <koho>

Přejet znamená vyjádřit někomu přání štěstí a úspěchu. Je to jedna z nejstarších form lidského přátelství a dobré vůle.

potupit <koho>

Potupit znamená jednat s ním neuctivě nebo ho ponižovat, čímž mu způsobí hanbu nebo jeho ponížení.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat rady, podporu a vedení jiné osobě, aby mohla dosáhnout svého cíle.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

vyrušovat <koho>

Vyrušovat znamená přerušovat jeho činnost, přerušit jeho koncentraci nebo soustředění.

uvidět <koho n. co>

Uvidět: spatřit člověka nebo věc pohledem, fyzicky je vyvodit z temnoty nebo neznámého stavu.

ostouzet <koho>

Ostouzet: zesměšnit nebo ponižovat někoho veřejně.

svatořečit <koho>

Svatořečit znamená oslavovat, chválit nebo zdůraznit významnou osobu nebo činnost.

zradit <koho od čeho>

Zradit znamená udělat něco, co je v rozporu s příslibem, který je daný osobě či skupině, a poškodit je tím.

ujišťovat <koho>

Ujišťovat znamená přesvědčit nebo povzbudit někoho, aby byl jistý a uklidněný.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

zarmoutit <koho>

Zarmoutit znamená vyvolat smutek nebo trápení, obvykle skrze zklamání nebo tragickou událost.

vyžírat <koho>

Vyžírat znamená ponižovat a zneužívat někoho, abyste na něm dosáhli svých cílů.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená nemít k němu zvláštní náklonnost ani odpor, být neutrální.

napodobovat <koho n. co>

Napodobovat znamená imitovat chování nebo vyjadřování někoho nebo něčeho.

pobízet <koho>

Pobízet: vyzývat někoho, aby vykonal určitou činnost; podněcovat k činu.

nazvat <koho jak>

Nazvat: definovat nebo popsat určitou věc nebo osobu tak, aby byl její význam, charakter nebo identita jasné.

rýpat <do koho>

Rýpat (do někoho) znamená kritizovat či soudit někoho nebo něco.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená držet ve vězení nebo jiném zařízení jako trest za jeho činy.