Facebook

Zasáhnout <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zasáhnout <koho>.

Význam: Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

ťuknout

Ťuknout je pohyb rukou směřující k něčemu, kde se dotknete nebo dáte lehkou ránu. Je to gesto, které můžete použít, abyste získali pozornost, pozdravili nebo ukázali, že jste se něčemu dotkli.

kliknout (tlačítkem)

Kliknutím se obvykle myslí stisknutí tlačítka myši nebo klávesnice, obvykle pro odeslání informací nebo otevření další stránky nebo programu.

cvaknout

Cvaknout je zvukový výraz, který se používá k popisu krátkého zvuku, který vznikne zaříznutím něčeho, nebo zmáčknutím něčeho. Může být také použit pro opakování zvuku, který vznikne při kliknutí na tl

praštit

Výraz 'praštit' obvykle označuje náhlou, silnou a výraznou akci, kterou člověk provede, aby dosáhl nějakého výsledku. Nejčastěji se jedná o fyzickou akci, jako je například udeřit do něčeho nebo na ně

zabít

Vykořisťovat nebo zlikvidovat život, tělo nebo věc. To je význam slova "zabít".

ranit (mrtvice)

Ranit je lékařský termín pro mrtvici, běžně také známou jako cévní mozková příhoda nebo ischemická mozková příhoda. Jde o náhlou a dramatickou poruchu oběhu, která způsobí poškození mozku.

popovídat si

Popovídat si je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kteří se navzájem sdílejí myšlenky, názory a pocity. Je to přátelský způsob komunikování, který může pomoci oběma stranám lépe porozumět a přiblíži

poklepat si

Klepnutím na něco nebo na někoho se vyjadřuje souhlas, podpora nebo pozornost. Je to také způsob, jak se o něčem dohodnout nebo se na něčem dohodnout. Poklepání může také být symbolickým gestem radost

zdrbnout si

Zdrbnout si znamená nahlas říct něco zlého o někom nebo něčem. Je to forma pomluvy, která je obvykle vyjadřována s úmyslem poškodit jiného člověka nebo věc.

Podobná synonyma

praštit sebou

Rozvalit se, svalit se na zem nebo se ocitnout v nečekané situaci.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky zabránit v životě člověka nebo jiného živého tvora.

popovídat si <o čem>

Popovídat si znamená mluvit o něčem neformálně, většinou o zábavných tématech nebo zážitcích.

zabít (mečem)

Zabít mečem znamená dát smrt někomu nebo něčemu pomocí meče.

poklepat

Poklepat znamená lehce klepat nebo se dotknout něčeho záměrně. Může být použito jako pozitivní gesto nebo jako znamení souhlasu.

praštit (do stromu)

Praštit znamená silně do něčeho udeřit, např. do stromu.

praštit <s čím>

Praštit je vyjádření pro silný náraz čehokoli proti něčemu.

zabít (všechny)

Udělat nevratný a trvalý skon, zničit, usmrtit, zabránit existenci.

ranit

Ranit znamená fyzicky nebo psychicky zranit nebo ublížit někomu.

ranit <co>

Zranit: fyzicky nebo psychicky poškodit, ublížit někomu.

zabít (utopením)

Zabít = udělat konec životu druhé osoby; nejčastěji fyzickou silou nebo utopením.

ochromit (mrtvice)

Ochromit znamená náhle uvést do stavu ztráty části nebo celého pohyblivosti, citlivosti nebo jiného smyslu, obvykle způsobeného mrtvicí.

popovídat

Popovídat je bavit se o čemkoli, sdílet myšlenky a názory, užít si volného času s druhými.

zabít (mučením)

Umlčet někoho tak, že jej mučíte, aby zemřel.

zabít (jedem)

Zabít - ukončit život člověka nebo zvířete použitím síly nebo násilí.

praštit <čím po kom>

Praštit se používá pro označení silného úderu čím po někom, jako je naštvaný pohled, výkřik nebo fyzický úder.