Facebook

Osvobodit <koho od> (poplatků) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu osvobodit <koho od> (poplatků).

Význam: Osvobodit někoho od poplatků znamená, že ho učiníte volnými od finančních závazků.

odpustit <komu> (trest)

Odpustit (trest) znamená zmírnit nebo zrušit trest pro danou osobu.

Podobná synonyma

nabít <komu>

Nabít znamená předat energii nebo silný pocit.

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená bez svolení odcizit někomu jeho vlastnictví.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informace někomu.

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

splnit se <komu> (sen)

Realizovat/uskutečnit daný sen, dosáhnout cíle, který si daná osoba stanovila.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět danou osobu a porušit věrnostní slib.

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

ztěžovat <co komu>

Ztěžovat je vytvářet či zvyšovat těžkosti, problémy nebo starosti pro někoho.

dát <komu> (stovku)

Poskytnout/darovat člověku stovku jako dar nebo peníze.

posloužit <komu>

Posloužit znamená vyhovět jeho výzvě nebo potřebě a být jím užitečným.

odměnit se <komu>

Udělit někomu odměnu za dobrou práci nebo dobrý čin.

poručit <co komu>

Poručit: rozkázat někomu, aby něco udělal.

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

děkovat <komu>

Uznale poděkovat za jeho/její činy/služby.

předhodit <co komu>

Předhodit znamená poskytnout něco někomu; dát ho mu nebo ho předat.

připsat <co komu>

Připsat znamená přidělit nebo přiřadit něco (peníze, odpovědnost, úkol) konkrétní osobě nebo skupině.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

selhat <komu> (hlas)

Selhat znamená neuspět, zklamat někoho nebo nedodržet slib.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

tresť

Tresť je třetí část nebo díl něčeho, např. knihy, filmu nebo rozhovoru.

prozradit <co komu>

Prozradit: sdělit jiné osobě informaci, kterou sama osoba nezná.

vypovědět <komu> (válku)

Vypovědět válku znamená oznámit otevřenou válku, která může být mezi dvěma státy nebo mezi dvěma skupinami.

přimykat se <ke komu>

Přimykat se k něčemu znamená dělat všechno pro dosáhnutí toho cíle, ale zároveň se plně podřídit tomu, kdo má větší moc.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se znamená přibližovat se k někomu, aby byla lepší a bližší spolupráce.