Facebook

Rozzlobit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozzlobit <koho>.

Význam: Rozzlobit znamená rozčílit; vyvolat v někom zlost nebo rozhořčení.

roztočit naplno (motor)

Roztočit naplno znamená otočit motor na nejvyšší možnou rychlost, aby dosáhl co nejvyššího výkonu.

natočit (kola)

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.

naštvat <koho>

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.

nasrat

Nasrat znamená projevit velkou nebo silnou zlost, rozčilení nebo frustraci.

Podobná synonyma

spatřit <koho n. co>

Spatřit: zahlédnout, vidět; pozorovat, objevit; poznat, rozpoznat.

osvobodit <koho>

Uvolnit koho z pout, vysvobodit ho z nevolnictví, násilí a jiných form otroctví.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky usmrtit nebo způsobit smrt někomu.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

dopadat <na koho> (starosti)

Dopadat na někoho znamená obviňovat jej za následky nebo následky něčeho.

rozjitřit <koho n. co>

Rozjitřit: vzbudit a udržet pozornost, zvýšit napětí, zajímavost či zájem o danou věc nebo osobu.

vykrádat <koho>

Vykrádat znamená ukrást někomu věci nebo peníze.

zpravit <koho o čem>

Informovat někoho o něčem.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

vyznamenat <koho>

Vyznamenat znamená pochválit, ocenit a odměnit něčí zásluhy, úspěchy nebo výkon.

nastartovat (motor)

Zapnout motor a zahájit jeho provoz.

šťourat <do koho>

Šťourat se rozumí prozkoumávání či zkoumání něčeho nebo někoho.

plísnit <koho>

Plísnit znamená vysmívat se někomu nebo se k něčemu vyjadřovat s nelibostí nebo pohoršením.

upíchat <koho>

Upíchat znamená provést trest smrti ohněm případně oběšením.

vychovat <koho>

Vychovat znamená kultivovat, připravovat člověka na dospělost, vytvářet určité návyky a postoje.

ujmout se <koho>

Ujmout se někoho znamená převzít zodpovědnost za něj a starat se o něj, což může znamenat poskytnout pomoc nebo podporu.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

pečovat <o koho>

V starostlivě se postarat o někoho; podpořit jeho zdraví a potřeby; dbát na jeho dobro a pohodu.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

zatracovat <koho>

Zatracovat znamená znevažovat, kritizovat nebo odsoudit někoho nebo něco.

zdolat <koho>

Zdolat : dosáhnout vítězství nad , porazit a ukončit jeho nadvládu.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.

vypudit <koho>

Vypudit znamená vyhostit, propustit někoho bez možnosti vrátit se.

dostat <koho>

Dostat: získat, obdržet od někoho.

zamilovat si <koho n. co>

Cítit silnou lásku k někomu nebo něčemu, prožívat silné city a touhu být s ním/s ním.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

vykrást <koho n. co>

Vykrást někoho nebo něco znamená ukrást věci nebo peníze silou nebo násilím.

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít na místo nebo do domu někoho jiného, aby se s ním setkal.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout znamená zamítnout, zrušit nebo zavrhnout žádost, návrh nebo požadavek.

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.