Facebook

Zabít - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu zabít.

Význam: Vykořisťovat nebo zlikvidovat život, tělo nebo věc. To je význam slova "zabít".

ťuknout

Ťuknout je pohyb rukou směřující k něčemu, kde se dotknete nebo dáte lehkou ránu. Je to gesto, které můžete použít, abyste získali pozornost, pozdravili nebo ukázali, že jste se něčemu dotkli.

kliknout (tlačítkem)

Kliknutím se obvykle myslí stisknutí tlačítka myši nebo klávesnice, obvykle pro odeslání informací nebo otevření další stránky nebo programu.

cvaknout

Cvaknout je zvukový výraz, který se používá k popisu krátkého zvuku, který vznikne zaříznutím něčeho, nebo zmáčknutím něčeho. Může být také použit pro opakování zvuku, který vznikne při kliknutí na tl

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

praštit

Výraz 'praštit' obvykle označuje náhlou, silnou a výraznou akci, kterou člověk provede, aby dosáhl nějakého výsledku. Nejčastěji se jedná o fyzickou akci, jako je například udeřit do něčeho nebo na ně

ranit (mrtvice)

Ranit je lékařský termín pro mrtvici, běžně také známou jako cévní mozková příhoda nebo ischemická mozková příhoda. Jde o náhlou a dramatickou poruchu oběhu, která způsobí poškození mozku.

popovídat si

Popovídat si je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kteří se navzájem sdílejí myšlenky, názory a pocity. Je to přátelský způsob komunikování, který může pomoci oběma stranám lépe porozumět a přiblíži

poklepat si

Klepnutím na něco nebo na někoho se vyjadřuje souhlas, podpora nebo pozornost. Je to také způsob, jak se o něčem dohodnout nebo se na něčem dohodnout. Poklepání může také být symbolickým gestem radost

zdrbnout si

Zdrbnout si znamená nahlas říct něco zlého o někom nebo něčem. Je to forma pomluvy, která je obvykle vyjadřována s úmyslem poškodit jiného člověka nebo věc.

usmrtit <koho>

Usmrtit je spáchat vraždu, způsobit zabití jiného člověka.

zavraždit

Zavraždit je násilné a úmyslné usmrcení jednoho člověka druhým.

zničit

Zničit: zcela zničit, poškodit nebo zahubit.

zahubit

Zahubit znamená zcela zničit, anihilovat, zlikvidovat.

zmařit

Zmařit znamená zrušit, zničit nebo způsobit, že se něco nestane, nebo aby se nedostalo k cíli.

vzkřísit

Vzkřísit znamená oživit, obnovit nebo znovu probudit, jako když se něco obnoví po smrti nebo po dlouhém období nečinnosti.

oživit

Oživit znamená obnovit, probudit nebo učinit něco novým či zajímavým.

promarnit (čas)

Promarnit znamená vynaložit čas neproduktivně a nezískat z toho žádný užitek.

ubít

Ubít znamená způsobit smrt, zabít.

utlouci

Utlouci znamená silně stlačit, změnit tvar nebo případně zničit nějaký předmět.

zatlouci (hřebík)

Zatlouci znamená připevnit pomocí hřebíku nebo jiného kovového předmětu do povrchu.

zarazit

Zarazit znamená zastavit se nebo zabrzdit; zastavit se nebo zpomalit rychlost pohybu.

přebít (trumf)

Přebít = získat výhodu před soupeřem, výrazně převyšující jeho výsledky, tím, že větší význam přikládáte vlastnímu názoru a činu.

zkazit <co>

Udělat něco špatně nebo poškodit to.

pokazit

Zničit, zruinovat, udělat něco špatně, neúspěšně, nefunkčně.

znemožnit

Znemožnit: omezit nebo zabránit něčemu, čímž se člověku či činnosti odebírá možnost udělat něco.

Podobná synonyma

srazit <koho>

Srazit: snížit hodnotu, množství nebo velikost čeho (člověka, cenu, náklady, úroveň atd.).

zprdnout <koho>

Zprdnout se dá použít k popisu toho, když se někdo ztrapní, zesměšní nebo se stane předmětem posměchu.

provdat <koho>

Provdat je označení pro obřad, při kterém se muž a žena stávají manžely.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či psychicky útočit, napadající člověk je agresor.

žalovat <koho>

Žalovat znamená podat stížnost či žalobu proti někomu.

pohřbít <koho>

Pohřbít znamená uložit mrtvé tělo do hrobu a provést všechny rituály a obřady spojené s pohřbem.

velebit <koho>

Velebit znamená vyjadřovat nadšení a obdiv k někomu nebo něčemu. Je to vyjádření úcty a uznání.

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená být učitelem nebo dozorcem nad tím, koho se to týká, a zajišťovat, aby byly dodržovány určité normy a postupy.

utišit <koho>

Utišit: zklidnit, umlčet, přerušit.

usmrtit

Usmrtit = způsobit smrt, zabít.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělovat někomu informace o něčem.

přijímat <koho>

Přijímat znamená uznávat nebo schvalovat něčí názor, návrh nebo žádost.

uvrhovat <koho kam>

Uvrhovat znamená přemístit někoho nebo něco do jiného prostředí, často odlišného od toho původního.

kárat <koho>

Kárat znamená dát někomu najevo, že jeho chování nebylo vhodné a upozornit ho na jeho chybu.

hanobit <koho n. co>

Hanobit znamená kritizovat a urážet někoho nebo něco.

zasáhnout

Zasáhnout znamená zasahovat, jednat nebo zakročit v situaci, která vyžaduje okamžitou pozornost.

vykupovat <koho n. co>

Koupit něco nebo někoho za určitou cenu, aby se ochránilo proti ztrátě nebo ublížení.

otřít se <o koho>

Setkat se (konfliktně), narazit, mít nějaký kontakt s někým nebo s něčím.

zkazit

Zkazit znamená poškodit nebo zhoršit kvalitu něčeho nebo někoho.

umístit <koho> (v řadě)

Umístit znamená uložit jej na požadované místo nebo pořadí.

zatlouci

Zatlouci je synonymum pro utlouct, zabudovat, zasunout nebo zaklapnout.

promarnit

Promarnit znamená neefektivně nebo zbytečně využít čas nebo zdroje.

upíchat <koho>

Upíchat znamená provést trest smrti ohněm případně oběšením.

dodělat <koho co>

Dodělat: dokončit, udělat konečné úpravy a opravy na něčem nebo někom.

zkazit se (morálně)

Zkazit se znamená postupovat v rozporu s morálními zásadami a zásadami dobrého chování.

uhájit <koho n. co>

Uhájit: bránit, obhájit, ochránit, zachovat.

vykázat <koho>

Vykázat: odejmout někoho z místa bez práva se do něj vrátit.

uvidět <koho>

Uvidět znamená spatřit osobu nebo věc fyzicky nebo mentálně.

podporovat (přednostně) <koho>

Podporovat znamená přispívat silou, časem a/nebo finančně k úspěchu někoho.