Facebook

Zabít - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu zabít.

Význam: Vykořisťovat nebo zlikvidovat život, tělo nebo věc. To je význam slova "zabít".

ťuknout

Ťuknout je pohyb rukou směřující k něčemu, kde se dotknete nebo dáte lehkou ránu. Je to gesto, které můžete použít, abyste získali pozornost, pozdravili nebo ukázali, že jste se něčemu dotkli.

kliknout (tlačítkem)

Kliknutím se obvykle myslí stisknutí tlačítka myši nebo klávesnice, obvykle pro odeslání informací nebo otevření další stránky nebo programu.

cvaknout

Cvaknout je zvukový výraz, který se používá k popisu krátkého zvuku, který vznikne zaříznutím něčeho, nebo zmáčknutím něčeho. Může být také použit pro opakování zvuku, který vznikne při kliknutí na tl

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

praštit

Výraz 'praštit' obvykle označuje náhlou, silnou a výraznou akci, kterou člověk provede, aby dosáhl nějakého výsledku. Nejčastěji se jedná o fyzickou akci, jako je například udeřit do něčeho nebo na ně

ranit (mrtvice)

Ranit je lékařský termín pro mrtvici, běžně také známou jako cévní mozková příhoda nebo ischemická mozková příhoda. Jde o náhlou a dramatickou poruchu oběhu, která způsobí poškození mozku.

popovídat si

Popovídat si je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kteří se navzájem sdílejí myšlenky, názory a pocity. Je to přátelský způsob komunikování, který může pomoci oběma stranám lépe porozumět a přiblíži

poklepat si

Klepnutím na něco nebo na někoho se vyjadřuje souhlas, podpora nebo pozornost. Je to také způsob, jak se o něčem dohodnout nebo se na něčem dohodnout. Poklepání může také být symbolickým gestem radost

zdrbnout si

Zdrbnout si znamená nahlas říct něco zlého o někom nebo něčem. Je to forma pomluvy, která je obvykle vyjadřována s úmyslem poškodit jiného člověka nebo věc.

usmrtit <koho>

Usmrtit je spáchat vraždu, způsobit zabití jiného člověka.

zavraždit

Zavraždit je násilné a úmyslné usmrcení jednoho člověka druhým.

zničit

Zničit: zcela zničit, poškodit nebo zahubit.

zahubit

Zahubit znamená zcela zničit, anihilovat, zlikvidovat.

zmařit

Zmařit znamená zrušit, zničit nebo způsobit, že se něco nestane, nebo aby se nedostalo k cíli.

vzkřísit

Vzkřísit znamená oživit, obnovit nebo znovu probudit, jako když se něco obnoví po smrti nebo po dlouhém období nečinnosti.

oživit

Oživit znamená obnovit, probudit nebo učinit něco novým či zajímavým.

promarnit (čas)

Promarnit znamená vynaložit čas neproduktivně a nezískat z toho žádný užitek.

ubít

Ubít znamená způsobit smrt, zabít.

utlouci

Utlouci znamená silně stlačit, změnit tvar nebo případně zničit nějaký předmět.

zatlouci (hřebík)

Zatlouci znamená připevnit pomocí hřebíku nebo jiného kovového předmětu do povrchu.

zarazit

Zarazit znamená zastavit se nebo zabrzdit; zastavit se nebo zpomalit rychlost pohybu.

přebít (trumf)

Přebít = získat výhodu před soupeřem, výrazně převyšující jeho výsledky, tím, že větší význam přikládáte vlastnímu názoru a činu.

zkazit <co>

Udělat něco špatně nebo poškodit to.

pokazit

Zničit, zruinovat, udělat něco špatně, neúspěšně, nefunkčně.

znemožnit

Znemožnit: omezit nebo zabránit něčemu, čímž se člověku či činnosti odebírá možnost udělat něco.

Podobná synonyma

vysledovat <koho>

Vysledovat znamená zjistit informace o člověku nebo věci, aby se dosáhlo cíle.

svést <na koho> (vinu)

Svést (vinu) znamená obviňovat někoho jiného z trestného činu nebo provinění.

uklidnit <koho>

Usmířit, ukonejšit, uvolnit napětí, uklidnit člověka, který je ve stresu nebo rozrušený.

tížit <koho co>

Tížit: působit příkoří, být pro někoho zátěží; činit něčí život obtížným, zatěžovat někoho fyzicky i psychicky.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená projevit podporu někomu, vyjádřit souhlas nebo ochranu a pomoci mu.

sledovat <koho>

Sledovat: dávat pozor a pečlivě pozorovat pohyb, vývoj nebo postup někoho nebo něčeho.

pokárat <koho>

Pokárat znamená uložit někomu trest za provinění, odsoudit jeho čin a ukázat, že to bylo špatné.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

obeznámit <koho s čím>

Seznámit se s něčím/někým, získat o něm/ní podrobné informace a zkušenosti.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

zkazit

Zkazit znamená způsobit poškození nebo zhoršit kvalitu čehokoli.

zmást <koho>

Zmást = působit na někoho tak, aby nevěděl, co má dělat, nebo aby nerozuměl situaci.

zničit (požár)

Zničit: zcela zničit, zlikvidovat, zmařit; v případě požáru: způsobit značnou materiální škodu.

poutat <koho co>

Poutat znamená uvázat nebo připoutat někoho nebo něco, aby bylo zajištěno, že se zůstane na místě.

zahubit <koho>

Zahubit znamená usmrtit, zničit nebo odstranit.

vytrhovat <koho>

Vytrhovat znamená vyřazovat nebo oddělovat, obvykle od skupiny ostatních.

ztlouci <koho>

Ztlouci znamená fyzicky či psychicky zneužívat, ponižovat nebo omezovat člověka.

stavět se <nad koho n. co>

Stavět se nad někoho/něco znamená ukazovat autoritu, nadřazenost a mít nad ním/ním moc.

podřezat <koho>

Podřezat je fyzické usmrcení osoby, prováděné naříznutím krku.

dopadat <na koho> (starosti)

Dopadat na někoho znamená obviňovat jej za následky nebo následky něčeho.

tvrdě cvičit <koho>

Cvičení s vytrvalostí a intenzitou, aby se dosáhlo určitého výsledku.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

trestat <koho>

Trestat je postihovat osobu za provedení určitého zločinu, obecně za porušení zákona.

útočit <na koho>

Použít sílu a/nebo zbraně k napadení a způsobení škody druhé osobě nebo skupině.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vzbuzovat nebo stimulovat činnost, myšlení nebo chování koho.

uvalit <na koho> (daně)

Uvalit na koho daně: naložit daně na někoho jako povinnost.

nepřipadat <co na koho>

Nepřipadat: nevyhovovat, nezapadat do dané situace nebo neodpovídat požadavkům.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléci/ospravit (oděv) někoho (nebo sebe sama) v oblečení, které je vhodné pro určitou událost nebo účel.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.