Facebook

Přijít blíž - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu přijít blíž.

Význam: Zintenzivnit vztah, zvýšit interakci a blíže se poznat.

vzdálit se

Odejít, přestat se věnovat čemusi, odtrhnout se, opustit, odchýlit se.

sblížit se <s kým>

Sblížit se s někým znamená vybudovat si s ním silný vztah, který je postaven na důvěře a porozumění.

spřátelit se

Spřátelit se znamená navázat přátelský vztah s někým, často se to dělá s někým, koho známe.

znepřátelit se

Znepřátelit se: stav, kdy se dva lidé stanou nepřáteli, často projevující se vzájemnou nenávistí.

Podobná synonyma

sblížit se

Sblížit se znamená přiblížit se navzájem, získat blízký vztah a důvěru.

sblížit se (s kolegyní)

Vzájemně se poznat, pochopit, porozumět, vytvořit kamarádský vztah.

vzdálit

Odstoupit nebo se vzdalovat od čeho nebo od někoho; být dál, být vzdálen.

znepřátelit si

Uvést do stavu nepřátelství, způsobit si vzájemnou nelibost a nepřátelství.

znepřátelit

Znepřátelit se znamená vytvořit nepřátelství, stav nenávisti mezi dvěma lidmi či skupinami.

spřátelit se <s kým>

Spřátelit se s kým je vyjádření přátelství vůči druhé osobě, kdy se obě strany zavazují k vzájemnému respektu a podpoře.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.

spřátelit se <s kým n. čím>

Spřátelit se znamená navázat kamarádský vztah s někým nebo něčím. Znamená to projevovat sympatie a důvěru a přátelsky se chovat.

vzdálit se (od tématu)

Vzdálit se znamená odstranit nebo změnit fyzickou vzdálenost mezi lidmi nebo věcmi.

sblížit se (s dětmi)

Vytvářet a rozvíjet vztahy skrze pozitivní interakci mezi dětmi a dospělými.

spřátelit

Spřátelit se: navázat přátelský vztah s někým, díky kterému se budeme cítit dobře a můžeme se společně bavit.

vzdálit se (chůzí)

Odejít, odejít pryč, odcházet, odsunout se, odstoupit, ustoupit.

vzdálit se (myšlenkově)

Odstřihnutí se od všeho, co nás obklopuje, a uvědomit si, co je pro nás nejlepší.

znepřátelit si <koho>

Znepřátelit si koho: získat si nepřítele, způsobit mezi sebou vzájemné nepřátelství a vůči sobě nevraživost.

vzdálit (od cíle)

Vzdálit se znamená udělat kroky k odchodu, oddálit se od cíle.

vzdálit se (na chvilku)

Odstoupit na chvilku, zvolit si odstup, nechat sebou prostor.