Facebook

Rozmnožit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozmnožit <co>.

Význam: Rozmnožit: zvětšit počet částí, kopií, exemplářů čehokoliv.

rozhojnit

Rozhojnit znamená zvýšit počet, rozšířit, rozvíjet nebo rozšiřovat.

rozšířit <co>

Rozšířit znamená zvětšit, prodloužit nebo rozšířit plochu, čas, počet apod.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, rozměry nebo množství čeho.

Podobná synonyma

zvětšit se

Zvětšení se znamená zvýšení velikosti nebo množství něčeho.

rozšířit se

Rozšířit se znamená zvětšit se, stát se více rozšířeným nebo rozšířenějším; rozšířit se může znamenat šíření informací, zboží, myšlenky nebo jiného.

rozšířit se <až kam>

Rozšířit se znamená rozvíjet se, rozmáhat se až k určitému bodu.

rozšířit

Rozšířit znamená "zvětšit, prodlužovat, rozšiřovat, šířit, rozšiřovat, šířit, prohlubovat".

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená šířit se, zvyšovat se ve velikosti nebo počtu.

zvětšit <co>

Zvětšit: zvýšit velikost, rozšířit, zvětšit počet.

rozšířit se (novinka)

Rozšířit se znamená šířit se, šířit informace, postupy či trendy do většího množství lidí nebo oblastí.

rozšířit (aféru)

Rozšířit aféru znamená prohloubit ji, aby se do ní zapojily více osob, úřadů nebo institucí.

rozhojnit (slovník)

Rozhojnit znamená zvýšit, rozšířit nebo obohatit, často se používá ve vztahu k vědomostem, poznatkům nebo kultuře.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

zvětšit (úspory)

Zvětšit úspory znamená snížit výdaje a náklady a zvýšit příjmy, což zvýší výslednou částku ušetřených peněz.

rozhojnit se

Rozhojnit se znamená získat větší sílu, energii a obecně užitečnost.

zvětšit (tempo)

Zvýšit rychlost, urychlit, uspíšit.