Facebook

Přijít <co kam> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu přijít <co kam>.

Význam: Přijít znamená příchod něčeho nebo někoho do určitého místa.

zmizet

Zmizet: ztratit se, stát se neviditelným, vymizet, zaniknout.

ztratit se

Ztratit se znamená být ztracený, být nedostupný nebo být zapomenut.

Podobná synonyma

ztratit

Ztratit: přijít o něco, o co se již nedokáže dosáhnout, zabývat se ztrátou času, energie nebo peněz.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

ztratit (čas)

Ztratit čas znamená promarnit čas, který by mohl být využit k dosažení cílů nebo splnění úkolů.

ztratit rodiče

Ztratit rodiče znamená ztratit své nejbližší příbuzné, kteří nás vedly a chránili.

ztratit odvahu

Ztratit odvahu znamená ztratit odhodlání, sebedůvěru a schopnost čelit náročným situacím.

ztratit <co>

Ztratit: ztratit co, je ochuzování o něco důležitého, čemu se nedokážeme vyhnout.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

ztratit se <co>

Ztratit se: zapomenout se v něčem ztratit, přestat být schopný pochopit situaci nebo život.

ztratit barvu

Ztratit barvu znamená ztratit svou sytost, jas a nebo odstín barvy.

zmizet <co>

Zmizet: ztratit se, stát se neviditelným, nenápadně zmizet.

ztratit (zajímavost)

Ztratit znamená zapomenout nebo ztratit kontrolu nad něčím, co máte, nebo ztratit příležitost, kterou jste měli.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.

ztratit (vítězství)

Prohrát, být poražen, získat méně než konkurence.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

ztratit rozum

Ztratit rozum znamená přestat se chovat normálně, být zmatený a ztratit soudnost.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

ztratit hlavu

Ztratit hlavu znamená neopatrně reagovat, začít se chovat hystericky, ztratit kontrolu nad situací.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.