Facebook

Přijít <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přijít <kam>.

Význam: Přijít kam: dojít nebo dorazit do určeného místa.

přijet

Přijet znamená dorazit na určené místo, často cestou.

dostavit se

Přijít na předem dohodnuté místo ve stanoveném čase.

navštívit

Navštívit znamená přijít do určitého místa nebo za někým, aby se tam setkali.

Podobná synonyma

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít do místa, kde se někdo nachází, a strávit tam čas.

navštívit (přátele)

Setkat se s někým, vyměnit si novinky a zážitky, povídat si a užívat si společného času.

přijet (prudce)

Přijet prudce znamená rychle dorazit, dostat se na místo určení.

navštívit (všechno)

Navštívit znamená fyzicky přijít do místa nebo se setkat s někým osobně.

navštívit <co>

Navštívit: přijet na místo, aby se prohlédlo, zúčastnilo se či strávilo čas.

přijít n. přijet pozdě

Přijít znamená dorazit, objevit se nebo dojít až na místo.

přijet <kam>

Přijet znamená dorazit do cílového místa, do kterého se vydáváme.