Facebook

Vydávat vůni - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vydávat vůni.

Význam: Vyzařovat nebo vyluzovat příjemnou vůni.

naplňovat vůní

Naplňovat vůní znamená obklopovat prostor příjemnou a uklidňující vůní.

páchnout

Páchnout znamená mít odpudivý, nepříjemný zápach.

smrdět

Smrdět je cítit nepříjemný zápach, který může být vyvolán odpadky, hnilobou nebo nečistotami.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

voňavkovat

Voňavkovat je metoda, která spočívá v lehkém přivonění k předmětu nebo objektu, který se chce zjistit nebo rozpoznat.

parfémovat

Parfémovat znamená používat parfém nebo vonnou vodu jako vůni na těle.

Podobná synonyma

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout nebo se vyhnout situaci nebo útoku.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se je vyjádření odvahy a odhodlání k něčemu; je to učinit krok k plnění cíle nebo konat činnost, která je obtížná.

vázat se <k čemu>

Vázat se: uzavřít smlouvu, dohodu, slib či závazek, jejichž dodržování je povinné.

vzepřít se <čemu>

Vzepřít se znamená postavit se proti něčemu, odmítnout to nebo bojovat s tím.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená vzájemně se ovlivňovat nebo být spojeným s něčím jiným. Znamená to, že existuje nějaký druh vazby mezi dvěma nebo více objekty.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

postavit se <proti čemu>

Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.

náchylný <k čemu>

Náchylný se vztahuje k citlivosti, ochotě nebo sklonu k něčemu. Může se týkat všeho, od počasí až po zdraví, chování, myšlení a dalších věcí.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přimět k pohybu, změnit stávající situaci; vyvolat jednání nebo změnu.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená nevzít v úvahu, ignorovat, nebrat v potaz.

nasvědčovat <co čemu>

Nasvědčovat znamená poskytovat důkazy pro něco, čemu se člověk přiklání.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit něco, správně pochopit smysl, význam nebo souvislosti.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

vyslovovat se <k čemu>

Vyjádřit se k něčemu vyslovováním názoru, názoru či návrhu.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

naplňovat

Naplňovat znamená plnit nebo doplňovat něco, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

dát ráz <čemu>

Dát ráz čemu je dát tomu silnou osobní energii a rozhodnost, obnovit či vyřešit problém.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčeho.