Facebook

Nepřihlédnout <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nepřihlédnout <k čemu>.

Význam: Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu či přehlížet to, co je relevantní.

pominout

Pominout znamená opomenout nebo zanedbat; obvykle se používá pro ignorování něčeho důležitého.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

zanedbat

Zanedbat znamená opomíjet, nevěnovat pozornost, přehlížet, pozapomínat, nevykonávat nebo se o něco nepostarat.

přehlédnout

Přehlédnout znamená opomenout či nezaznamenat určitou věc.

zameškat

Zameškat znamená přijít pozdě, nebo také nezúčastnit se něčeho včas.

vynechat

Vynechat znamená opustit, nezahrnout, vyřadit, přeskočit.

Podobná synonyma

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

být <vedle čeho>

Být vedle něčeho znamená být blízko toho, být součástí nebo být v něčí přítomnosti.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vytvořit se z ničeho, stvořit se.

zařízení <čeho>

Zařízení: předmět, nástroj nebo systém sloužící k provádění konkrétní funkce.

vyrůstat <z čeho>

Vyrůstat je proces rostoucího vývoje; zahrnuje fyzický, psychický a sociální růst jedince.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

odlít <čeho>

Odlít znamená odtrhnout se nebo odletět (z čeho, co).

zamíchat se <do čeho>

Zamíchat se: udělat rychlý pohyb, míchat či mícháním kombinovat nějaké ingredience.

najíst se <čeho>

Získat potravu; zjistit si, co je k dispozici, a přijmout to.

pocházet <co z čeho>

Pocházet znamená vycházet z něčeho, být odvozeno z něčeho, mít původ v něčem.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

nakukovat <do čeho>

Nakukovat znamená pozorovat něco nebo někoho skrytě, z dálky nebo diskrétně.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

nezúčastnit se <čeho>

Odmítnout účast na čemkoli.

vžít se <do čeho>

Vžít se: přijmout, prožít, identifikovat se s .

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

nevšimnout si

Nepozornost, ignorování, nevšímat si něčeho či někoho.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

dočkat se <čeho>

Dočkat se znamená dosáhnout něčeho po dlouhém čekání, často s napětím.

vyvozovat <co z čeho>

Vyvozovat znamená získat závěry nebo závěry z informací, které jsou k dispozici.

používat <čeho n. co>

Používat znamená využívat nebo aplikovat něco pro nějaký účel.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.