Facebook

Dospět <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu dospět <k čemu>.

Význam: Dospět: dosáhnout určité fyzické nebo psychické zralosti; dozrát k něčemu.

získat

Získat znamená obdržet, dosáhnout či zdolat, získat něco vyžaduje úsilí a vytrvalost.

dostat

Dostat znamená získat, obdržet nebo dostávat něco.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

přijít <o co>

Přijít znamená získat nebo obdržet něco, např. informace, peníze, zkušenosti apod.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout úspěchu, dosažení cíle; dosáhnout výsledku, výhodu; dosáhnout očekávaného výsledku.

zvětšit se

Zvětšení se znamená zvýšení velikosti nebo množství něčeho.

vzrůst^5

Vzrůst znamená zvýšení objemu, množství, úrovně nebo intenzity něčeho.

narůst

Narůst je pojem, který označuje růst nebo zvýšení čeho (např. počtu, množství, intenzity, kvality apod.).

Podobná synonyma

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

jít <co k čemu>

Jít: pohybovat se od jednoho místa k druhému, vykonávat úkoly nebo cíle.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání překonat obavy a jít do akce.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu, nezohlednit.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

vbodnout <co do čeho>

Vbodnout znamená zapustit část tělesa (např. hřebíky) do jiného tělesa.

dostat se <kam>

Dostat se kam: dosáhnout cíle, dobrat se někam, dorazit, dospět do určitého bodu.

dotknout se <čeho>

Dotknout se: fyzicky se dotknout, emotivně se prožít, intelektuálně pochopit, aby se dosáhlo porozumění.

upustit <od čeho>

Odpustit, ustoupit od něčeho, zrušit či opustit.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

dostat (kartu)

Obdržet, získat (kartu) prostřednictvím přidělení, darování nebo nákupu.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout: použít násilí nebo jiné prostředky k ovlivnění situace.

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

předejít <čemu>

Předejít: zabránit; předcházet; zabránit vzniku; předvídat a přijmout opatření k ochraně.

dostat (z kapsy)

Získat peníze z kapsy.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět, umět interpretovat a správně pochopit.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

dosáhnout (svobody)

Dosáhnout svobody znamená obdržet právo volně se pohybovat, vyjadřovat a jednat podle vlastního uvážení.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

přijít (zima)

Přijít = příchod zimy, kdy teplota klesá a příroda přechází do zimního spánku.