Facebook

Dospět <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu dospět <k čemu>.

Význam: Dospět: dosáhnout určité fyzické nebo psychické zralosti; dozrát k něčemu.

získat

Získat znamená obdržet, dosáhnout či zdolat, získat něco vyžaduje úsilí a vytrvalost.

dostat

Dostat znamená získat, obdržet nebo dostávat něco.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

přijít <o co>

Přijít znamená získat nebo obdržet něco, např. informace, peníze, zkušenosti apod.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout úspěchu, dosažení cíle; dosáhnout výsledku, výhodu; dosáhnout očekávaného výsledku.

zvětšit se

Zvětšení se znamená zvýšení velikosti nebo množství něčeho.

vzrůst^5

Vzrůst znamená zvýšení objemu, množství, úrovně nebo intenzity něčeho.

narůst

Narůst je pojem, který označuje růst nebo zvýšení čeho (např. počtu, množství, intenzity, kvality apod.).

Podobná synonyma

domýšlet se <čeho>

Předvídat a dopočítat si výsledek, vyvozovat za sebou logicky navazující závěry.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s čím, být zapojené do čeho nebo být relevantní pro něco.

podivit se <čemu>

Podivit se čemu znamená zírat, divit se nebo udělat gesto zděšení.

vyvozovat <co z čeho>

Vyvozovat znamená získat závěry nebo závěry z informací, které jsou k dispozici.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se: fyzicky se přiblížit k určité věci, udělat kontakt mezi dvěma objekty nebo osobami.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

dosáhnout vrcholu

Dosáhnout vrcholu znamená dosáhnout nejvyššího možného úspěchu nebo úrovně.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

upouštět (od čeho)

Odcházet, opouštět, vzdávat se; přestat s něčím/někým spojeným, zanevřít na to.

přijít <na co>

Přijít: dosáhnout, dorazit nebo přítomnost; dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu.

dostat se <kam> (pěšky)

Dostat se pěšky znamená dojít na cílové místo bez použití dopravních prostředků.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

dostat se

Dostat se: dosáhnout něčeho, projít určitou vzdálenost nebo situaci; překonat překážky.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vytvořit se z ničeho, stvořit se.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, množství nebo intenzitu.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

vložit se <do čeho>

Vložit se: zapojit se, začlenit se do čeho; začít se účastnit něčeho.

snažit se získat <co>

Snažit se získat: usilovat o dosažení cíle, být odhodlaný a vytrvalý.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat moc nebo kontrolu nad čím.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: význam je shrnutím toho, čemu předchází, co se vysvětluje nebo čeho je dosaženo.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

všimnout si <čeho>

Všimnout si něčeho je pozorně si všímat detaily, vypozorovat si informace, postřehnout něco, co by jinak bylo přehlíženo.

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

vrážet <do čeho>

Vrážet do něčeho znamená zabodávat, zasouvat silou.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

získat (právo)

Získat (právo) znamená získat oprávnění, povolení nebo právní nárok vykonávat tu či onu činnost.