Facebook

Smrdět - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu smrdět.

Význam: Smrdět je cítit nepříjemný zápach, který může být vyvolán odpadky, hnilobou nebo nečistotami.

páchnout

Cítit nepříjemný zápach; páchnout něčím odpudivým, odporným.

zapáchat

Zapáchat znamená identifikovat či definovat původ nějakého zápachu použitím čichu.

vonět

Vonět znamená cítit příjemnou vůni nebo zápach, který může být buď přírodní nebo vytvořený uměle.

vydávat vůni

Vyzařovat nebo vyluzovat příjemnou vůni.

naplňovat vůní

Naplňovat vůní znamená obklopovat prostor příjemnou a uklidňující vůní.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

voňavkovat

Voňavkovat je metoda, která spočívá v lehkém přivonění k předmětu nebo objektu, který se chce zjistit nebo rozpoznat.

parfémovat

Parfémovat znamená používat parfém nebo vonnou vodu jako vůni na těle.

Podobná synonyma

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést něco nebo někoho na jiné místo; dovést ke konci nebo k úspěchu.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená chápat, pochopit, vnímat danou věc nebo situaci.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená být přítomen a pozorovat něco, aniž by se člověk do toho zapojoval.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu, nezohlednit.

kvůli čemu

Kvůli čemu: pro jiného účelu, cíl nebo důvod.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

naplňovat (láhve)

Naplňovat láhve znamená doplňovat je výrobkem nebo kapalinou, kterou obsahují.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

strhnout <k čemu>

Strhnout znamená rychle odstranit nebo odtrhnout něco od čeho bylo připojeno.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

oddávat se <čemu>

Šířit se něčím, projevovat se něčím nebo se něčemu věnovat.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

poddávat se <čemu>

Podrobit se čemu, přizpůsobit se, akceptovat.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

vydávat teplo

Vyzařovat teplo, přenášet energii do okolí.

vydávat (chlad)

Vydávat chlad: ochlazovat prostor tím, že se ve vzduchu cirkuluje chladný vzduch.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

vévodit <čemu>

Vévodit znamená být vedoucí, vést nebo vládnout nad něčím.

vydávat

Vydávat znamená vystavit, přijmout nebo vydat něco, jako jsou dokumenty, bankovky nebo obálky.

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je přirozená fyzikální síla, která způsobuje, že tělesa přitahují jeden druhého.